Skip to content

Vores rødder og historie

Vores historie bærer fremtiden i sig. Den er en del af os på godt og ondt. Og for at forandre verden og skabe en ny fremtid, må man lærer af den. For APK er det en del af vores politiske DNA.

APK blev stiftet i 2000. Vi er således et relativt ungt parti. Men vi har dybe rødder i arbejderklassens og den revolutionære kommunistiske bevægelse.

Vi står på den danske arbejderklasses traditioner og erfaringer for at skabe stærke revolutionære partier – fra Frederik Dreiers signal til at stifte et klasseparti for 150 år siden over det revolutionære socialdemokrati, det revolutionære DKP og den marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse fra 60erne og frem til i dag.

Vi viderefører erfaringerne fra den danske arbejderklasses kampe, fra den spirende arbejderbevægelses første tid i slutningen af det 19. århundrede, til det 20. århundredes kampe mod kapitalistisk udbytning og arbejderfjendske tiltag og imperialismen rovdrift og krige overalt på kloden.

APK bygger på arbejderklassens revolutionære teori, marxismen-leninismen og den videnskabelige socialisme. APK anvender den skabende på den danske virkelighed til at løse klassekampens og revolutionens problemer. Det er den politiske, teoretiske og ideologiske grund partiet står på. Og arven fra Marx, Engels, Lenin og Stalin.

Uden et marxistisk-leninistisk parti, der kan lede arbejderklassen i et revolutionært opgør med kapitalismen, vil socialismen forblive en from ønskedrøm. Kampen for at skabe, opbygge og forsvare dette parti – og klassefjendens borgerskabets kamp imod det – er et af klassekampens hovedfelter.

Kampen for det kommunistiske parti – også her i Danmark har fra sin start og frem til i dag været en politisk kamp for at fastholde dets revolutionære karakter og politik. Det er nødvendigt at stå imod indflydelse fra den socialdemokratiske reformisme og klassesamarbejdspolitik, og fra andre internationale revisionistiske strømninger.

Det har til tider været turbulent og givet sig udtryk i nødvendigheden af at overvinde splittelse eller gendanne partiet, også under nye navne og bogstavs kombinationer. Der var mange vildveje og mange forhindringer på vejen. Men det vigtige er, at der hele vejen igennem har været revolutionære, der har taget denne opgave på sig og sikret at arbejderklassens kommunistiske parti forsatte.

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan denne udvikling konkret har givet sig udtryk og hvilke politiske spørgsmål, der stod i centrum nationalt og internationalt – klik på linkene.

Back To Top