skip to Main Content

Medlemskab

APK er arbejderklassens parti. Partiet lægger vægt på at organisere klassebevidste arbejdere, unge og andre, der ønsker at være med til bekæmpe kapitalismens uretfærdigheder og ødelæggende udvikling, som vil arbejde forandring og være med til at skabe et socialistisk Danmark.

APK er et handlingens parti. Medlemmer af partiet deltager i klassekampen  udfra de betingelser og muligheder de har. Som organiseret medlem er man del af det kollektiv fællesskab og styrke som et revolutionært parti er. Som medlem er man aktiv i partilivet – deltager i partiets diskussioner, sætter sig ind i politikken og er med til at tage ansvar for at træffe beslutninger og føre dem ud i livet.

APK er et parti hvor vi forbinder teori og prakis. Det betyder vi arbejder med at dygtiggøre os sammen, lærer af det vi gør, lærer marxismens -leninismen at kende og blive stadig bedre til at anvende den i dagens betingelser.

Ifølge partiets vedtægter kan man blive med, hvis man er fyldt 17 år og lever i Danmark, uanset nationalitet. Og at man:

  1. anerkender partiets program ”For et socialistisk Danmark” og partiets vedtægter.
  2. er aktiv i partiet og betaler sit kontingent.
  3. bliver anbefalet af to medlemmer. Det sidste betyder, at man har arbejdet sammen med partiet og gensidigt lært hinanden at kende.

APK organisere blandt andet ml-grupper. Hvor både folk, der ønsker at arbejde sammen med partiet, og folk som ønsker at lære partiet og partiets politik nærmere at kende mødes. Her diskuteres og handler fra klassekampens aktuelle problemstillinger og spørgsmål.

KONTAKT APK

Back To Top