Skip to content

APK

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne, har en politik for en revolutionær vej ud af kapitalismen og dens kriser, for revolution og socialismen.

APK er et revolutionært kommunistisk parti, der har et socialistisk Danmark med arbejderklassen ved magten som sit mål. Det forsvarer arbejdernes selvstændige klasseinteresser over for alle andre klasser og lag, samtidig med at det forsvarer det store flertals interesser i den daglige forsvarskamp mod monopolkapitalen og dens stat.

APK er arbejderklassens parti. Det er også i sin sociale sammensætning i første række arbejdernes og arbejderkvindernes parti. Det henvender sig først og fremmest til de nederste, mest undertrykte og udbyttede lag af arbejderklassen.

APK anser arbejderklassen for den eneste konsekvente klasse, der kan skabe en revolutionære forandring   og opbygge et socialistisk Danmark. APK arbejder for at skabe enhed i arbejderklassen på omkring en klassekamps politik og opbygge en revolutionær bevidsthed. Og samtidig for at skabe en bredere enhed med arbejderklassens nærmere lag, progressive og demokratiske intellektuelle og andre.

APK er et handlingens parti. APK deltager i den daglige klassekamp for at udvikle den og skabe enhed omkring en revolutionær forandring. Og for et brud med det kapitalistiske system, der ikke kan sikre en fremtid, men bygger på profit og udbytning.

APK er et kampparti. Det er ikke et parti, der vil reformere gennem folketinget eller bilder arbejderklassen ind, at der er en parlamentarisk og fredelig vej til socialismen. Det fortæller sandheden: at et socialistisk Danmark vil kræve ofre og kamp.

APKs politik på de forskellige klassekampsfelter udvikles, diskuteres og besluttes blandt partiets medlemmer. Den politiske og taktiske linje besluttes på partiets kongresser hvert 3. år, der er partiets højeste myndighed. Kongressen vælger partiets ledelse.

APK henter sin energi og handlekraft gennem at forene teori og praksis. Partiet handler og arbejder ud fra den videnskabelige socialisme og dens erfaringer. (marxismen- leninismen) .

APK bygger på og viderefører arbejder- og den kommunistiske bevægelses revolutionære traditioner og erfaringer.

Det kommunistiske parti er afgørende som den ledende kraft i en revolutionær omvæltning og udviklingsprocessen frem mod denne. Det er derfor en konstant politisk og ideologisk opgave at styrke partiets politiske enhed og opbygge det, så det i stadig højere grad kan matche de opgaver som klassekampen og udviklingen kræver.

APK blev stiftet i 2000  og er en del af  Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

APK udgiver den daglige netavis  Kommunistisk Politik og det politisk teoretiske magasin Enhed og Kamp. Partiet udgiver desuden podcast og politisk litteratur mv. Lokalt har APK bogcafeer i København, Odense og Århus.

APK er økonomisk uafhængig og modtager ingen statsstøtte. Og her stoler vi på egne kræfter og solidariteten blev kampvillige og progressive kræfter.

Følg APK på facebook og twitter.

Følg APK på Facebook

Følg APK på Twitter

Back To Top