Skip to content

Politik – intro

APKs handlingsprogram ”Fælles kamp mod kapitalismen offensiv og krigspolitik” blev vedtaget i 2015 på partiets 6.kongres.

Handlingsprogram-2015

Klassekampen har udviklet sig af de spor som handlingsprogrammet trækker op, nye konkrete krav og paroler har rejst sig, men retningen og hovedspørgsmålene er forsat gældende.

APKs aktuelle politik er blevet konkret uddybet gennem partiets politiske udtalelser frem til i dag.

Ikke mindst Corona pandemiens konsekvenser har vist, at kapitalismen hverken er i stand til at opfylde arbejderklassens sundhedsmæssige, sociale og økonomiske behov. ”Lad de rige betale – for økonomisk og social sikring”.

Retten til arbejde, uddannelse og bolig er stadig helt centrale krav. Ligesom en fremtid og et samfund, hvor det ikke er profitten der får lov at ødelægge mennesker, natur og klima, hvor udbytning, undertrykkelse og udplyndring af flertallet af jordens befolkning og ressourcer er afskaffet.

APK sætter arbejderklassens interesser i centrum, og i arbejdet med at udvikle enhed og fælles solidaritet og kamp i klassekampen med andre grupper og lag. Kapitalen skal betale krisepolitikken – for en revolutionær vej ud af krisen!.

Back To Top