Skip to content

CIPOML

Allerede Marx og Engels slog fast at arbejderklassens kamp for frigørelse og socialisme er en international fælles kamp, og de revolutionære partier dannede internationale sammenslutninger.

Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML/IKMLPO blev stiftet i 1994 med program erklæringen ”Kommunistisk appel til verdens arbejdere og folk” .

CIPOML består af selvstændige og ligestillede partier og organisationer, heri blandt APK. Der er medlemmer fra Europa, Mellemøsten, Afrika, Syd-Øst Asien, Nord- og Syd Amerika.

CIPOML afholder internationale og regionale konferencer, antifascistiske og anti-imperialistiske ungdomslejre og udgiver et fælles tidsskrift Unity & Struggle. Det udkommer på en række sprog og en del bringes på dansk i APKs politisk teoretiske tidsskrift Enhed og Kamp. Den engelske udgave af Unity & Struggle findes på Enheds og Kamps hjemmeside.

Du kan finde udtalelser og dokumenter mm. på engelsk, spansk og tyrkisk på hjemmesiden  cipoml.net

Back To Top