Skip to content

Vedtægter

APKs vedtægter afspejler og fastslår partiets kommunistiske mål, karakter, opbygning og arbejde.

Vedtægterne er et politisk dokument med en ret omfattende indledning, før de konkretiseres i en række paragraffer. Det er ikke blot generelle hensigterklæringer, men den konkrete retning for partiets virksomhed.

Vedtægterne slår fast at APK er et parti, der “også i sin sociale sammensætning i første række er arbejdernes og arbejderkvindernes parti. Det henvender sig først og fremmest til de nederste, mest undertrykte og udbyttede lag af arbejderklassen”.

Vedtægter for Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)

Back To Top