Skip to content

Danmarks Kommunistiske Parti Marxister-Leninister DKP/ML 1978 – 1997

Danmarks Kommunistiske Parti Marxister-Leninister afholdt sin stiftende kongres den 29.-31. december 1978.

Det skete efter at to partiforberedende organisationer, der begge var udsprunget af Kommunistisk Arbejderparti (KAP), – nemlig Kommunistisk Sammenslutning Marxister-Leninister (KSML) og Marxistisk-Leninistisk Forbund (MLF) havde nedlagt sig selv og gik sammen om at stifte det marxistisk-leninistiske parti, som havde været de danske marxist-leninisters centrale bestræbelse siden DKPs degeneration til et revisionistisk parti med den moderne revisionismes gennemslag i DKP. I 1968 formulerede Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister denne opgave.

Med stiftelsen af DKP/ML realiseredes dette mål.

DKP/MLs stiftelseskongres vedtog en beretning, der rummede et opgør med maoismen, som fordømtes som en variant af den moderne revisionisme. Det vedtog bl.a. principprogram og valgte sin ledelse.

Klaus Riis (f. 1947) blev førstesekretær for Centralkomiteen – og fungerede som formand for DKP/ML indtil februar 1997, hvor den opportunistiske partifjendtlige gruppe kuppede ledelsen, nedlagde partiets sekretariat og fik sin politik igennem på DKP/MLs 7. kongres i marts samme år.

Ved partistiftelsen blev KSML’s organ Arbejderen til 14-dages blad for DKP/ML. I løbet af nogle år udviklede det sig til dagblad. Partiets Vej var en årrække partiets teoretiske tidsskrift. Det udkom fra 1979-1987.

Fra sin stiftelse var DKP/ML en del af den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse – de antirevisionistiske partier – og støttede det socialistiske Albanien, det eneste daværende socialistiske land i verden, efter den revisionistiske kontrarevolution i Sovjetunionen og i de øvrige tidligere socialistiske lande fra 1956 og frem. Albaniens Arbejdets Parti under ledelse af den store marxist-leninist Enver Hoxha (1908-1985) var det eneste regeringsbærende parti i denne bevægelse, hvoraf en række partier i 1994 dannede den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer.

Back To Top