Skip to content

Stiftelses erklæring fra august 1997 fra den partiforberedende organisation OKTOBER

Stiftelseserklæring

Den stiftende konference den 3. august 1997 beslutter at danne den partiforberedende organisation OKTOBER.

Forberedelsen og skabelsen af ét stærkt kommunistisk parti i Danmark er hovedopgaven for OKTOBER – som er en partiforberedende kommunistisk organisation på marxismen-leninismens grund.

OKTOBER bygger på, forsvarer og viderefører den danske arbejderklasses og revolutionære bevægelses bedste traditioner – fra Frederik Dreier, Pios og Brix’ revolutionære socialdemokrati og fra det revolutionære DKP, som var den danske arbejderklasses revolutionære fortropsparti indtil den moderne revisionismes gennembrud.

OKTOBER forsvarer og viderefører kampen mod den moderne revisionisme, og i særdeleshed Danmarks Kommunistisk Parti MLs linje og politik fra stiftelsen i 1978 frem til den 7. Kongres i 1997.

OKTOBER bygger på og forsvarer den internationale kommunistiske bevægelses bedste traditioner – fra Marx’ Internationale, 2. Internationale og Kommunistisk Internationale (Komintern), fra kampen mod den moderne revisionisme (som knæsattes på SUKPs 20. Kongres i 1956), frem til den internationale kommunistiske bevægelse i dag.

OKTOBER bygger på og forsvarer den videnskabelige socialisme, som den er udformet og udviklet af dens grundlæggere Marx og Engels, på Lenins lære – leninismen – som er marxismen i imperialismens epoke – og på de bidrag til udvikling af marxismen-leninismen, som er udviklet af Stalin, Enver Hoxha og andre store marxister.

OKTOBERs mål og hovedopgave som partiforberedende organisation er at skabe de ideologiske, politiske og organisatoriske forudsætninger for skabelsen af ét stærkt kommunistisk parti i Danmark, af “Danmarks Kommunistiske Parti”, der indtager sin retmæssige plads i den internationale kommunistiske bevægelse som den danske arbejderklasses kommunistiske fortropsparti.

I forbindelse med løsningen af denne opgave nedlægges OKTOBER.

OKTOBER arbejder for skabelsen af dette parti på grundlag af udtalelsen Frem mod ét stærkt kommunistisk parti og de øvrige dokumenter, vedtaget på den stiftende konference.

OKTOBERs organisationsprincip er den demokratiske centralisme.

Umiddelbare opgaver:

OKTOBER vil gennem støtte til Foreningen Oktober Forlag bidrage til udgivelsen af et teoretisk tidsskrift for hele den kommunistiske bevægelse og til udgivelsen og udbredelsen af marxistisk-leninistisk teori og litteratur, samt revolutionær, progressiv og antifascistisk litteratur, kunst og kultur.

OKTOBER vil udgive et nyhedsbrev, et regelmæssigt udkommende blad.

OKTOBER vil som selvstændig kommunistisk organisation indgå i forskellige politiske initiativer og aktionsenheds-initiativer.

OKTOBER arbejder for udviklingen af klassekampslinjen i fagbevægelsen, for at fagforeningerne bliver til kamporganisationer, og for at udvikle de øvrige masseorganisationer og folkelige bevægelser på klassekampslinjens grund.

OKTOBER støtter Folkebevægelsen mod EF-Unionen og ser et Nej ved den kommende folkeafstemning om den ny unionstraktat som den vigtigste aktuelle politiske opgave i den kommende tid.

OKTOBER støtter Folkebevægelsen mod Nazisme som den samlende organisation i kampen mod den voksende nazistiske og fascistiske fare.

OKTOBER støtter den revolutionære ungdomsorganisation Rød Ungdom.

Således vedtaget søndag d. 3. august 1997.

 

Back To Top