Skip to content

Trumps ”århundredets aftale” må fordømmes og forkastes!

 Udtalelse ved APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

USA’s præsident Trump har fremlagt en såkaldt fredsplan. En plan der kræver palæstinensernes totale knæfald for apartheid Israel.
Trumps ”fredsplan” er i sin kerne intet andet end en åben støtte til og udvidelse af  Israels zionistiske projekt. Planen vil, hvis den bliver gennemført betyde nye skridt med udvidelse og konsolidering i retning af Israels plan om et Stor Israel indrettet med særrettigheder for jøder. Et apartheid Israel hvor palæstinensere i deres eget land højest tåles med en rolle som undermennesker. Med planen kan palæstinenserne få ret til at kalde nogle indelukkede små enklaver/bantustans for Palæstina som i Sydafrika under apartheid tiden.
En ”århundredets aftale” der i enighed straks blev forkastet af alle de palæstinensiske fraktioner og den palæstinensiske selvstyre myndighed.
En kynisk aftaleplan der ikke denne gang, som tidligere, er forsynet med sminke i form af ‘bekymringer om universelle principper og international lov’, mens koloniseringen og bosættelserne fortsatte.
Denne gang er planen baseret på et forsøg på palæstinensisk underkastelse ud fra den stærkes magt og ret i bedste Trump og Netanyahu stil: Opgiv jeres legitime dyrebare nationale rettigheder for en pose penge!
En samlet palæstinensisk reaktion er forkastelse af ”Århundredets aftale”. Palæstina er ikke til salg!
Der er tale om en plan der afkræver palæstinenserne, at de anerkender Jerusalem som Israels udelte hovedstad, indlemmer bosættelserne og de illegalt besatte områder siden 1967 som en del af Israel. Helt på samme måde som det allerede er sket med Israels illegale indlemmelse af de syriske Golan Højder. En plan der afviser flygtningenes ret til tilbagevenden fra diasporaen, herunder fra flygtningelejre rundt om i Mellemøsten.
Trumps “Århundredets Plan” er i virkeligheden en krigsplan mod det palæstinensiske folk og dets umistelige rettigheder, hvor USA og Israel har allieret sig med de mest reaktionære arabiske ledere som Saudi-Arabien, der har lovet at bidrage økonomisk i det USA-Israelske komplot. Med et USA og Israel som pt. udgør de største farer for verdensfreden, og ikke mindst for folkene i Mellemøsten,
For apartheid Israel er det almengyldige princip om anerkendelse af palæstinensere som mennesker med fulde og lige rettigheder som andre indbyggere i deres eget land en katastrofe for deres racistiske projekt og udtrykker kernen i den israelske-palæstinensiske konflikt sammen med modstanden mod flygtninges legitime ret til tilbagevenden.
En virkelighed med besættelse og apartheid verdenssamfundet i de sidste mere end 50 år blot er kommet med resolutioner imod, men aldrig har vedtaget nogen sanktioner mod. På trods af de åbenlyse krænkelser af menneskerettigheder og nationale rettigheder.
Alle tilhængere af retfærdighed må globalt  bakke op om den enige palæstinensiske forkastelse af denne dødfødte ”århundredets aftale”.
Det må betyde øget modstand og konfrontation mod apartheid Israel, dets besættelse og kolonisering.
Herunder må det betyde en intensivering af den globale støtte til BDS kampagnen for Boykot af Apartheid Israel, som det skete imod Sydafrika under apartheid tiden.
En global bevægelse på palæstinensisk initiativ opbygget nedefra, der får mere og mere momentum – og derfor angribes mere og mere af apartheid Israel under påskud af antisemitisme.
Boykot Israel – Frit Palæstina!

Link to the statement in english:
Trumps ”Deal of the Century” must be condemned and rejected!

Back To Top