Skip to content

KUN EN KÆMPENDE ARBEJDERKLASSE KAN STOPPE NATOs RUSTNINGSVANVID – Arbejderpartiet Kommunisterne

Udtalelse
Arbejderpartiet Kommunisterne
Udgifterne til militær, oprustning og krigsforberedelser er på vej til lodret stigning. Det er arbejderme, almindelige folk og ‘velfærden’, der kommer til at betale. NATO og krigspolitikerne må stoppes.

Donald Trump gav sine allierede klar besked på NATO-topmødet i Bruxelles den 11.-12. juli: USA vil STRAKS se en forøgelse af militærudgifterne til 2 pct. af bruttonationalproduktet om året – og sætter en fordobling af udgifterne til 4 pct. som nyt mål.
Det er et vanvittigt oprustningsdiktat. Det vil – hvis det bliver gennemført – medføre en velfærdslagtning i medlemslandene uden fortilfælde i nyere tid.
Regningen for oprustning af Danmark og krigene betales af de danske arbejdere. Og arbejderne i alle NATO landene. Alle fremskridt de har tilkæmpet sig mht løn- og arbejdsforhold vil blive beskåret, reduceret og tilintetgjort. Det kommer til at betyde lønnedgang og reallønsfald, højere skatter, ringere velfærd på alle områder.
For Danmark vedkommende vil 4 pct. være en tre-fire-dobling af de nuværende militærudgifter – og en komplet militarisering af samfundet, som vil blive sat på permanent krigsbasis. Danmark er allerede i gang med at fremrykke det nuværende mål på en øgning med 2 pct.
Forstærket oprustning, flere penge til våben og krig. NATO er verdens største militæralliance – og den største akutte trussel mod verdensfreden. Der er ingen tvivl om, at krigsfaren øges i Europa. Først og fremmest på grund af USA’s og NATO’s gale krigspolitik.
Trump og USA vil have frie hænder og NATO-støtte til aggression og militære eventyr andre steder i verden. Omringningen af Rusland følges op med omringning af Kina og destabilisering af den koreanske halvø. Faren for en aggressionskrig mod Iran er fortsat tilstede.
Løkke-regeringen har gjort Danmark til amerikansk lakaj og medskyldig i aggressionskrig. Den forbryderiske kurs fra krigene mod Irak, Libyen og Syrien fortsættes. Løkke-regeringen og dens partnere i DF og Socialdemokratiet er åbenlyse trusler mod Danmarks sikkerhed og mod de rettigheder, arbejderne har opnået ved kamp.
Der må sættes en kontant stopper for krigspolitik og velfærdsnedskæringer. Der må føres kamp mod NATO. Det betyder for dansk udtræden og opløsning af krigsalliancen. Den kan ikke gøres civil eller civiliseret. Og EU og en EU-hær ikke er noget alternativ.
En kæmpende arbejderklasse er det eneste, der kan stoppe kursen mod krig og forhindre den totale velfærdsnedsmeltning.
12. juli 2018

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne

Se APKs udtalelse fra den 7. kongres, maj 2018
Danmark må ud af NATO og EU
Se også de europæiske marxistisk-leninistiske partiers udtalelse
NEJ til NATO’s og EU’s krigspolitik

Se også
Trump says NATO countries must pay 2 pct of GDP immediately
Brussels Summit Declaration

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK
Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne – FACEBOOK

KPnet 12. juli 2018

Back To Top