Skip to content

Danmark må ud af NATO og EU

Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 7. kongres, maj 2018

Kapitalismen og imperialismen er i krise, og en konkurrence mellem stormagter på liv og død truer verden med nye krige for omfordeling af verdens ressourcer. Et aggressivt USA forsøger at fastholde sin dominerende plads i verden, koste hvad det vil. Alle midler kan tages i brug, og trusler om afstraffelse og udslettelse af hele befolkninger hører til dagens orden for USA’s præsident. I brændpunkter som Iran og Syrien udvikler krige og krigstrusler sig med direkte deltagelse fra stormagterne.

Danmark er et lille imperialistisk land, tæt forbundet med USA-imperialismen. Et land uden en selvstændig udenrigspolitik. Et land hvis politiske kurs lægges i snævre kredse omkring ledende kapitalgrupper, generaler og våbenindustri i USA, NATO og EU.

Siden 2001 har det uafbrudt været en krigsførende nation, altid i forreste række når en ny krig planlægges. En politik, der bliver opretholdt gennem vores medlemskab af krigsalliancen NATO og af monopolernes EU. Begge disse imperialistiske alliancer opruster til krig og kræver stadig flere penge til våben og militær på bekostning af velfærd.

At leve som NATO-medlem og under USA’s atomparaply er ikke en forsikring om forsvar og fred, men en dødsens farlig strategi, hvor risikoen for atomkrig og verdensomspændende krig er sat i spil og øges.

EU arbejder også for en øget militær oprustning, og koordinerer tæt med NATO. Europas landeveje gøres klar til transport af tunge våben og våbenindustrien støttes gennem EU’s budgetter. Samtidig undergraves Danmarks EU-undtagelser af regering og krigspartier – også forsvarsundtagelsen.

Med det seneste forsvarsforlig (2018-23) har Danmark bundet sig til en voldsom forøgelse af militærudgifter til brug for krigsforberedelser. Med udrykningsbrigader, kampfly til missioner over hele verden, missilbevæbnede fregatter og militærbaser tæt på Rusland sikrer vi ikke freden, men forbereder krig.

Danmark har fået en central rolle som spydspids I NATO’s krigsoprustning. Danmark er gået forrest I militariseringen af Norden med inddragelse af de tidligere neutrale lande Sverige og Finland.
I tilfælde af krig planlægger USA, at det bliver i vores land NATO-tropperne skal samles, og som det seneste tiltag skal hele NATO’s europæiske flåde af F-35 kampfly bruge Danmark som base og øveområde under USA’s kommando.

NATO’s provokationer kan sætte verden i brand, og gør Danmark til et bombemål.

Krige forberedes – også i Europa. Samfundsøkonomien rettes ind på krig, mens velfærden skæres væk.

Danske selvstændighed og en selvstændig dansk politik vil som et første skridt kræve en udmeldelse af de overnationale alliancer, der binder os til krigspolitikken. At se bort fra dette og tro på at Danmark har friheden til at føre en fredelig sikkerhedspolitik som medlem af NATO – eller at EU kan reformeres – er en illusion, der spænder ben for en fremgangsrig kamp for fred såvel som for velfærd.

Arbejderpartiet Kommunisterne har taget aktiv del i opbygningen af den nye krigsmodstand siden 9/11 2001. Den må styrkes over hele linjen. En slagkraftig bevægelse mod krig er påtrængende og helt nødvendig.

Imperialisme betyder konstante krige. I sidste ende kan fred kun garanteres af et socialistisk Danmark i en socialistisk verden.

Stop krigene – Stop Danmarks krigsdeltagelse!

For et selvstændigt Danmark! Ud af NATO og EU!

Arbejderpartiet Kommunisterne
7. kongres

Læs om den 7. kongres og se flere udtalelser

Back To Top