Skip to content

Arbejderpartiet Kommunisterne: Udtalelse 13. september 2001 “Terrorkrig” – Nej!

Udtalelse 13. september 2001

Angrebet på World Trade Center og Pentagon 11. september 2001 blev indledningen på USA’s ‘krig mod terror’. Den har raset uafbrudt siden – som en serie af krige, krigsforberedelser og oprustning ikke bare i Mellemøsten, Asien og Afrika, men globalt.

APK – Arbejderpartiet Kommunisterne – lavede dengang følgende udtalelse (på dansk og engelsk), som stadig er relevant.

 010911_twin_towers_fireball

 

‘Folk! Vær på vagt!’
Julius Futsjik

Det politiske klima i verden blev med et slag ændret, da selvmordspiloterne hamrede ind i Pentagon og World Trade Center.
Den amerikanske regering har svoret hævn og gengældelse, og erklæret ‘verdenskrig mod terrorisme’. I løbet af et døgn havde NATO-landene sluttet op – og verden venter nu på krigen.
Den psykologiske krigsforberedelse er i fuld gang. I USA, i alle NATO-lande, også i Danmark. Og de konkrete krigsforberedelser er startet, i USA, i alle NATO-lande, i Danmark.
Den amerikanske imperialisme har begået uhyrlige forbrydelser mod folkene, og har millioner af menneskeliv på samvittigheden. Ikke mindst i Mellemøsten er hadet til USA enormt. Hvad der skete den 11. september var (mest sandsynligt) et led i en reel og konstant krig, som især USA og Israel har ført mod de arabiske og muslimske folk, gennemført af folk, som fører ‘hellig krig’ mod USA.
Hverken deres metoder og målsætning har arbejderklassens og folkenes opbakning. De fører ikke til fremgang for deres kamp for social fremgang og national uafhængighed. Selvmordsbombningerne i USA tjener i stedet til at styrke reaktionens politiske positioner, undergrave de demokratiske rettigheder og fremme fasciseringen ikke bare af USA, men af alle de vestlige samfund.
De giver imperialismen og reaktionen et påskud for at føre verden ud i en permanent, reaktionær, opsplittende global aggression, som snart kan få tabene i menneskeliv i USA til at blegne.
Det er en dødsensfarlig situation, og alle må være på vagt – i højeste alarmberedskab: Den naturlige medfølelse med ofrene i USA bliver udnyttet til at trække folkene ind i en storkrig, hvor alle verdens lande kan blive krigsskueplads. Anført af George Bush’s USA, der er blevet udstyret med en blanco-check til krigsførelsen fra NATO-landene (Danmark indbefattet).
Hermed har Paul Nyrup Rasmussen reelt set overdraget Danmarks suverænitet til amerikanske hænder.
For første gang anvendes paragraf 5 – én for alle, alle for én. Det sker i modstrid med international ret, der forudsætter, at der er en angriberstat for at der foreligger en krigssituation.
Bush og NATO vælger at føre “terrorkrig” i stedet for at søge at bringe de skyldige til regnskab (som det ville ske i et internationalt retssamfund). Anklage, dom og bøddelfunktion skal varetages af den samme politiske og militære magt.
Hvad er det da for en krig, lederne i USA (kraftigt sekunderet af Israel) lægger op til?
Den fremstilles som ‘en global krig mod terrorismen’, som den ‘vestlige civilisations krig mod dens fjender’, (med kristne og zionistiske fundamentalistiske undertoner) og som ‘demokratiets kamp mod diktaturer, slyngelstater og religiøs fanatisme’.
George Bush har erklæret, at USA ‘ikke vil skelne mellem terrorister og de lande, der huser dem’. Amerikanske politikere og militære har ikke bare nævnt Afghanistan som muligt angrebsmål, men også Irak, Libyen, Iran, Sudan, Syrien, Nordkorea, Cuba – og Kina! Det ligner mest ‘Vestens krig mod den 3. verden’, de rige landes krig mod de fattige. Det vil betyde frie hænder til det aggressive Israel til at fortsætte sin kriminelle besættelse af Palæstina, til at gøre den permanent og fortsætte den etniske udrensning af et helt folk. Israel anser officielt de palæstinensiske organisation som ‘terrororganisationer’ og ser hvert palæstinensisk spædbarn som en potentiel terrorist.
I oplægget ligger, at krigen kan starte mod Osama bin Laden og Afghanistan i morgen, og fortsættes mod Irak, eller Libyen eller Cuba i overmorgen, og mod Kina siden hen.
I oplægget ligger, at det vil være en mangeårig vestlige kampfront, en periode af mange varme krige og militæroperationer og stadig ‘bekæmpelse af terrorgrupper’ – en periode med permanent ‘verdenskrig mod terrorismen’.
Det er ikke en plan for retfærdighed, fred og fremgang – det er udkastet til et mareridt for menneskeheden. Et udkast til verdenskrig, simpelthen.
Måske Osama bin-Laden og hans fundamentalistiske netværk står bag bombningerne i New York og Washington. USA og den amerikanske efterretningstjeneste CIA kender ham og hans metoder godt: De har selv skabt, finansieret og udrustet ham under det daværende Sovjetunionens invasion af Afghanistan.
Størstedelen af den muslimske og den arabiske verden tager afstand fra bin Laden og hans metoder, fra den ekstremistiske muslimske fundamentalisme. Men med lanceringen af udkastet til ‘global krig mod terrorismen’ lægges også op til en racekrig og religionskrig, der vil lægge alle arabere og muslimmer for had.
Ofrene i Mellemøsten, Asien og den 3. verden vil blive enorme. Ofrene i den vestlige verden (også for terrorhandlinger, hvis mulighed aldrig vil kunne elimineres, uanset hvor højteknologiske våben og kontrolforanstaltninger, som bliver anvendt ) vil blive betydelige. Og verden vil blive kastet ind i en tilstand af permanent frygt og terror.
De demokratiske rettigheder, der er tilkæmpet i de vestlige lande, vil blive afløst af omfattende kontrol og overvågningsprogrammer. Og anklagen for terrorisme vil blive udvidet til at gælde alle arbejdere, der går til kamp for deres rettigheder, alle kræfter, der bekæmper imperialismen og kapitalismen, alle revolutionære og progressive mennesker, organisationer og bevægelser.
Uhæmmet oprustning, gennemførelse af stjernekrigsprojektet, øget militarisering og udvidede politiprogrammer står på den umiddelbare dagsorden.
Hele det verdenskapitalistiske system – og der findes ingen ægte socialistiske lande i verden i dag – er på vej ind i en større krise. En kapitalistisk verdenskrise. Globaliseringen, der har udbredt massearmoden i verden i hurtigt tempo, med mere end 2 milliarder mennesker, der lever for mindre end 2 dollars om dagen, er i krise på grund af arbejdernes og folkenes modstand. I land efter land udvikler der sig masseprotester og massekampe mod den herskende orden, som dikteres af USA og dens allierede, af IMF, Verdensbanken, EU o.s.v. Selv i den rige verden udvikler stærke antikapitalistiske og antiimperialistiske bevægelser sig. Revolutionære situationer opstår på alle kontinenter.
‘Den globale krig mod terrorismen’ skal slå denne revolutionære storm ned i dens begyndelse – befæste den herskende globale uorden, befæste USA’s status som altdominerende global supermagt, og sikre de multinationales evige udplyndring af arbejderne, folkene og rigdommene i alle lande.
Folk! Vær på vagt!
Afvis USA-imperialismens og NATOs krigsprojekt!
Arbejdende mennesker og alle progressive i Danmark:
Sæt en stopper for dansk deltagelse i det forbryderiske eventyr!
 

Arbejderpartiet Kommunisterne APK
Centralkomiteen

København 13. september 2001

 

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne
English version

Originaltekst dansk
Se også
USA ramt i hjertet
KPnet 

Dorte Grenaa: ‘Det er vigtigt ikke at dukke hovedet nu’
KPnet 
 

 
 

Back To Top