Skip to content

Arbejderpartiet Kommunisterne har i påsken 2009 afholdt sin 4. kongres

APK’s 4. kongres

En ny generation til kamp mod krise, krig og reaktion

En ny generation af unge oplever nu kapitalismens mest destruktive sider. Den økonomiske verdenskrise hærger og har allerede tvunget flere lande økonomisk i knæ. Store multinationale virksomheder er på randen af konkurs. Med krisen følger arbejdsløshed, fattigdom og sult overalt i verden.

Den nuværende generation af unge, der er vokset op med beskåret velfærd i forhold til forældregenerationen, er også arvtager til årtiers forfejlet miljøpolitik, integrationspolitik og ti år med imperialistiske krige med dansk deltagelse. Den rammes hårdt af konsekvenserne af kapitalismens kriser. Derfor er rigtig mange unge gået til kamp mod krisen. Det er ungdommen, der skal overtage og forandre verden.

APK’s 4. kongres i påsken satte spørgsmålet om krise, krig og reaktion og udvejen for arbejderklassen og ungdommen, et socialistisk samfund, i centrum.

Kongressen udvidede sit handlingsprogram fra stiftelsen i 2000 væsentligt, bl.a. på baggrund af det sidste årtis krige, de reaktionære terrorlove og uafbrudte nyliberale angreb på den kollektive velfærd og arbejdernes og de unges rettigheder. Den vedtog også et særligt aktionsprogram mod krisen og en udtalelse om perspektivet for et socialistisk Danmark – og afskibede den danske udgave af den internationale marxistisk-leninistiske, kommunistiske bevægelses politiske og organisatoriske platform.

Kongressen godkendte endvidere centralkomiteens virksomhedsberetning og gennemførte ved valget af ny ledelse et omfattende generationsskifte.

”Vi skal have en ny generation på banen nu,” udtaler afgående formand for APK Dorte Grenaa.
”Derfor har partiet også besluttet at igangsætte et generationsskift i partiets ledelse, hvor vi giver plads til unge kammerater i mere centrale roller.”

Dorte Grenaa gik af som formand på APK’s kongres i påsken. ”Men,” understreger hun, ”jeg fortsætter i centralkomiteen og vil selvfølgelig fortsat kæmpe socialismens sag.”

”Vi er faktisk heldige,”
udtaler tidligere formand for Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund DKU, Troels Riis Larsen.
”For den nye generationen af unge i APK har masse af erfarne kræfter at trække på, og det skal vi benytte os af. De har i årtier kæmpet imod kapitalismen og har tidligere mærket konsekvenserne af de økonomiske kriser. De erfaringer skal vi bruge, når vi skal organisere unge og ældre til kamp mod krise, krig og reaktion,”
forklarer Troels.

APK’s centralkomité har valgt at dele formandsrollen op på flere yngre kræfter. Troels Riis Larsen er nyvalgt talsmand for APK.

APK’s 4. kongres var utrolig positiv. Den var præget af enighed, gåpåmod og revolutionær gejst.  Vores analyse og politik, baseret på marxismen-leninismen, har igen under krisen bevist sin rigtighed.

Krigene og kriserne demonstrerer kapitalismens fallit. Socialismen er mere aktuel end længe, ikke bare som et perspektiv, men som konkret alternativ.

Tidens centrale opgave er at smede en bred front mod krise, krig og reaktion, hvor den nuværende generation af unge vil spille en afgørende rolle. APK vil give sit bidrag hertil.

Arbejderpartiet Kommunisterne

(Læs også omtale i kpnet.dk)

Back To Top