Skip to content

1. maj er et signal til at styrke en slagkraftig modstandsfront – Af Dorte Grenaa

Tale ved 1. maj på Den røde plads i Fælledparken af APKs formand Dorte Grenaa

AP-Møller fonden har bevilget 750 mill. kr. til socialt udsatte. Og Overdanmark klapper i deres små selvfede hænder.
Og så skal vi være taknemmelige.   Gu’ vil vi ej.
Og tro ikke, at millionerne går til de fattige, nej de er er øremærket til projekter, konsulenter og til at skaffe dokumentation for hvordan socialpolitikken virker! Som om man ikke ved, hvad der sker, når de kollektive sociale rettigheder forsvinder i takt med de ny liberale nedskæringsreformer.
Vi lever i et benhårdt klassesamfund. AP Møller koncernen tjener hvad der svarer til 4,8 millioner kr. i timen. Arbejdsløse, syge og flygtninge skal ned på 50 kr., i timen med den nye 3-partsaftale om indslusningsløn som Dansk Arbejdsgiverforenings regering og fagtoppen har indgået.
Stadig flere får at mærke, at Løkke regeringen mente det helt alvorligt, dengang han sagde, at ”vi skal have sulten tilbage” for at få løn og sociale ydelser ned. Det er EU’s arbejdsmarkeds- og socialpolitik i en nøddeskal.

Gymnasieeleverne strejkede for nogle dage side i protest mod den nye gymnasie og HF reform. Med en karaktermur mod børn af ufaglærte og indvandrere skal højere uddannelse igen gøres til et klasseprivilegie for de få. På erhvervsskoler og folkeskoler protesterer og aktionerer elever og lærlinge mod den fremtid som reformerne ruller ud.

Stop gymnasiereform og karaktermur! Rul nedskæringsreformerne tilbage!

Det et er at de fire krav APK, Arbejderpartiet Kommunisterne, stiller i centrum her på 1.maj 2016

Et andet er: 6 timers arbejdsdag – 8 timers løn!

Der er rigtigt mange grunde til at kræve 30 timers arbejdsuge – jeg tror I alle har mærket dem. Og det er den daglige arbejdstid der skal ned. 6 timers arbejdsdag for at få arbejde, børn, familie og voksenliv til at hænge sammen. Og klart til 8 timers løn. Det skal der til for at forsørge en familie.
Og med den enorme tekniske udvikling overstiger den øgede produktivitet langt 8 timers løn. Den er ligesom aktionærenes profit i skattely steget gange mange. Vores arbejde er langt mere værd end det vi får løn for.

Et tredje krav er: Nej tak til nye kampfly! Stop krigspolitikken!

Bag lukkede døre er en regeringen og en række partier ved at afslutte århundredes våbenhandel med indkøb af nye kampfly til et milliardbeløb med et ukendt antal nuller bagved. Der sker på NATOs forlangen om øget krigsoprustning og deltagelse. Der er indkaldt til landsdækkende demonstrationer den 27. maj i protest mod kampflyene. Et flertal af befolkningen er imod købet og bevægelsen mod kampflyene udvikler sig hurtigt.

Vi vandt folkeafstemningen om at bevare den danske retsundtagelse og siden har vi ikke hørt et ord. Modstanden mod EU monopolernes politik vokser kraftigt i hele EU.
Hundredtusindvis af franske arbejdere er på gaden mod EU arbejdsmarkedsreformer, den civile modstand mod EU’s modbydelige og menneskefjendske flygtningepolitik – hvor den danske regering bestemt ikke holder sig tilbage – har sat store dele af landenes befolkninger i bevægelse. Lige nu gælder det fuld støtte til den britiske EU-modstand for et NEJ d. 23. juni. Et NEJ der vil få stor betydning.
Herhjemme er Folkebevægelsen mod EU i gang med en kampagne og underskriftindsamling med krav om, at vi også i Danmark får en folkeafstemning om EU medlemskab. De fleste nulevende danskere har aldrig stemt om EU.

Vi skal have

Dansk folkeafstemning om EU-medlemskab og helt Ud af EU!

International solidaritet er en vigtig del af 1.maj – med alle verdens arbejdere og folk der kæmper for retfærdighed, frihed og fred. I Palæstina, Tyrkiet, Filippinerne og Ecuador.
Befri dit liv. Ja, men du klarer det ikke alene, som det hedder i den gamle slumstormersang.
Det er arbejderklassens dybe erfaring. Lad denne 1.maj blive en opfordring til at deltage i at udvikle en stærk, slagkraftig og bred modstandsfront, der kan smide nedskærings-og krigspolitikerne på porten.

God 1. maj – arbejderklassens og socialismens kampdag!

Back To Top