Skip to content

Vive La Revolution: Fælles europæisk fejring af 100-året for Oktoberrevolutionens sejr

Weekendens festmøde i Paris til fejring af Oktoberrevolutionen var en vigtig politisk manifestation, hvor den europæiske ML-bevægelse omkring IKMLPO samlede inspiration til den kommende kamp for de europæiske revolutioner. Den var befriende blottet for sentimental nostalgi
Af Marie Herget Christensen

Paris3Unge fra PCOFs ungdomsforbund på scenen (Fotos KPnet)

I weekenden var der i Paris et stort fælles europæisk festmøde der markerede 100-året for oktoberrevolutionens sejr. Mødet var arrangeret af de europæiske marxistisk-leninistiske partier i verdenskonferencen IKMLPO (også kendt verden over som CIPOML). Vært var det franske PCOF – Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti.
Mødet blev brugt til at se frem og lade sig inspirere af bolsjevikkerne sejr. Der var således på hele mødet tænkt i nye former og fokus på indhold.
En af de måder mødet eksperimenterede med formen var ved at bruge anledningen, hvor kommunister fra hele Europa var samlet til at holde en pressekonference med både den borgerlige og alternative presse i Frankrig – for at komme ud med historien om revolutionen og dens store betydning for hele den kommunistiske bevægelse i Europa i dag.
De borgerlige medier valgte nu at blive væk: Oktoberrevolutionen som et aktuelt spørgsmål er ikke noget for dem. Heller ikke de sociale kampe rundt om i Europa var noget for deres læsere, eller kampen mod krigen i Danmark og bestræbelserne på at opbygge en fælles nordisk fredsfront, som APKs repræsentant kunne berette om. Til gengæld formidles det af de alternative og revolutionære medier og presse.
På selve festmødet deltog hundredevis af franske kommunister, venner og sympatisører – samt gæster og repræsentanter fra Europa og resten af verden blandt andet Colombia, Mexico, Ecuador, Den Dominikanske Republik, Benin og Burkina Faso.
partis_tribune_20171111_182629

Repræsentanter fra de marxistisk-leninistiske partier på scenen (Fotos La Forge)

Mødet blev åbnet med en hilsen fra Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, der blev fremlagt af Mustafa Yalciner fra EMEP (Tyrkiets Arbejderparti). Han betonede særligt Oktoberevolutionens betydning for arbejderklassen verden over.

De delegerede fra de europæiske partier diskuterede ved en rundbordssamtale de forskellige aspekter af Oktoberrevolutionens betydning for kampen i deres lande.
Det vakte stor begejstring – især blandt salens kvindelige tillyttere – da Gerd Berlev talte om Oktoberrevolutionens betydning for kvindernes frigørelse, og trak tråde op til Danmark i dag, hvor den strukturelle kvindeundertrykkelse slår igennem i samtlige aspekter af kvinders liv, og hvor vi oplever store tilbageslag for kvinders rettigheder.
Paris1

Den revolutionære ungdom i Frankrig fra PCOFs ungdomsforbund deltog også på mødet med højt humør, slagord, revolutionær gejst og fremdrift. De bidrog med oplæsning af arbejderdigte, de havde skrevet med inspiration fra det daglige liv som arbejder i Frankrig og følelsen af revolutionens summen i dagligdagens slæberi.

Hovedtalen blev holdt af værterne fra Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti.

Paris2Kammerat Christian fra PCOF

Et dygtigt og dynamisk kor løftede salen med en flerstemmig udgave af La Lega og andre revolutionære sange fra hele Europa på tysk, fransk, italiensk og spansk.
Stemningen på hele mødet var præget af international samhørighed og glæde. Men også af at se dagen som inspiration til den videre kamp, snarere end nostalgisk tilbageskuen.

Deltagerne løftede taget på salen ved at afsynge Internationale på hvert sit sprog som afslutning på mødet.

paris_salle_20171111_182629


Se også

Grand succès du meeting sur le centenaire de la Révolution d’Octobre 1917
PCOF.net

Paris, 11.11.17: Kämpferische Veranstaltung zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution
Arbeit- Zukunft 12. november 2017

 
KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 
 

KPnet 13. november 2017

 

Back To Top