Skip to content

Vi vil ikke lade os sparke ned af eurofil nedskæringspolitik!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne APK i forbindelse med protesterne mod forringelser af uddannelserne og for at bevare SU’en 13. oktober 2016
_igp9245
Der protesteres over hele landet mod nye forringelser af uddannelserne og nye beskæringer af SU’en, som Løkke-regeringen har lagt frem i sin 2025-Plan og finansloven for 2017.
De rammer hårdt, de rammer ind i fundamentet for hver enkelt uddannelsessøgendes tilværelse – og er med til at reducere det ’bedste uddannelsessystem’ i verden til noget stadig mere middelmådigt.
Hvad der er brug for er at alle, der rammes af den reaktionære nyliberale politik, slutter sig sammen og slår tilbage. At alle slutter op og støtter hvert eneste område og hver eneste gruppe, der bliver ramt af 2025-plan, finanslov 2017 og alle de andre nedskæringer.
Uddannelsessøgende, skoleelever, arbejdere, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister og alle på overførselsindkomster – imod nedskæringerne på uddannelserne og alle andre områder, imod SU-nedskæringerne og kontanthjælpsloft og 225-timersregel, imod EU- og krigspolitikken.
Selvom den ene regering efter den anden – blå eller ’rød’ – i de sidste årtier alle har svoret dyrt på, at de satsede på ungdommen, fremtiden, uddannelserne har de gennemført en stort set uafbrudt række af besparelser og forringelser.
De har gennemført EU’s nyliberale politik – en politik, der har slagtet den danske velfærdsmodel og erstattet den med nedskæringer på alle områder bortset fra krige, kontrol og overvågning. En politik, der markant øger den sociale ulighed, gør de rige rigere og straffer de fattige. 2025-planen er Løkkes afskrift af EU’s diktat.
De skiftende regeringer fortalte, at alle unge skulle have en uddannelse og at det var deres mål at opfostre den bedst uddannede ungdomsgeneration nogensinde. Men de har lagt stadig større hindringer i vejen. Stadig flere får hverken uddannelse eller arbejde. Mere end hver tiende ung er sparket helt ned på bunden, henvist til en tilværelse som jaget vildt på kontanthjælpsloft.
Den nyliberale politik skaber en udstødt mishandlet og foragtet underklasse af arbejdsløse, der levere kortere og elendigere liv end de fleste. En social bund alle kan frygte at havne i og træde på. Billig arbejdskraft og løntrykkere uden rettigheder. Der bliver stadig flere med hver ny generation af unge
Denne asociale politik er traktatfæstet og obligatorisk for alle EU-lande, og gennemføres af den herskende elite. Henimod en skole og et uddannelsessystem for dem, der har råd og rige forældre, et klassebestemt uddannelsessystem, hvor dem der allerede har, får mere. En tidsrejse baglæns i historien.
Alle unge har krav på en fremtid! Hvis vi berøves den, tager vi den selv!


Imod nye forringelser af uddannelserne -imod nedskæringer af SU’en!

Væk med 2025-planen og finansloven for 2017!
Sammen er vi stærke!
 

Arbejderpartiet Kommunisterne
APK

KPnet 12. oktober 2016

Back To Top