Skip to content

Vi støtter kampen for en social retfærdig fred i Columbia

Konferencen benytter anledningen til igen at understrege sin fulde støtte til Colombias arbejdere og folk og deres kamp for at opnå en ægte og socialt retfærdig fred. ………..

Vi peger her på følgerne af konflikten, vi henviser til folkeviljen, som tydeligt vender sig imod denne ’romerske fred’ (undertrykkernes fred), samtidig med at folket har rejst krav om demokratiske forandringer, som vil gøre det muligt at overvinde uretfærdigheden og den sociale ekskludering, som kendetegner det colombianske regime.

Nu hvor Havanna-aftalen (den foreslåede fredsaftale fra Santos-regeringen) ikke blev vedtaget, og fordi vi anerkender det colombianske folks dybfølte ønske om en social retfærdig fred, understreger CIPOML’s Konference den forpligtelse, som Juan Manuel Santos-regeringen har til at give alle organisationer og sociale og politiske kræfter de nødvendige garantier for, at en bred national dialog kommer i stand – en fri og åben dialog for at drøfte vejen ud af den sociale, økonomiske, politiske og væbnede konflikt, som nationen har levet med i mange, lange år.

Vi hilser med optimisme de aktiviteter, protester og manifestationer, som breder sig over hele landet, og som stiller krav til regeringen om ikke at indskrænke dialogen, og til heller ikke at indskrænke definitionen om, hvad freden i Colombia skal indebære, til det, som blev aftalt mellem regeringen, Det nationale enhedsparti [Santos’ parti – o.a.], Demokratisk centrum [Álvaro Uribes parti – o.a.] og FARC-EP. Vi støtter de demokratiske sociale og politiske organisationer, som kæmper med dette mål for øje, som vil, at samtalerne skal omfatte alle dele af oprøret, inklusive ELN og EPL, samt alle sociale, folkelige og politiske organisationer i landet, i klar erkendelse af, at fred er en sag, som angår og forpligter den colombianske nation som helhed.

Vi støtter forslaget om at indkalde en grundlovgivende forsamling med bred demokratisk karakter, som kan påtage sig opgaven med at godkende en ny politisk grundlov, som kan lægge grunden til en socialt retfærdig fred, som gavner flertallet i Colombia.

Over for det internationale samfund udtrykker vi vores bekymring over de urigtige afgørelser, som den norske Nobelkomite foretager med hensyn til fred i verden. På samme måde som vi fordømte tildelingen af Nobels fredspris til Obama, afviser vi den pris, som Juan Manuel Santos vil modtage i december i år.

Hr. Santos kan ikke henvise til en fredelig praksis, og han kan heller ikke henvise til konkrete resultater. Hans bånd til Pentagon, til den imperialistiske terrorstrategi og den nationale sikkerhedspolitik, som er gennemført i Colombia og Latinamerika, gør, at han aldrig vil kunne fremstå som en leder af folkets fredsønsker.

De som forsvarer denne tildeling af fredsprisen, overser, at hr. Santos på posten som forsvarsminister i Álvaro Uribe Vélez’ regering var ansvarlig for skandalemordene ’los falsos positivas’; han stod bag de paramilitære grupper, den berygtede ’chuzadas’ (ulovlig aflytning af kommunikation) mod højesteret og angreb på andre landes suverænitet. De overser også de undertrykkende tiltag mod folket i de år, hvor han fungerede som statsoverhoved i Colombia; de konstante brud på menneskerettigheder og humanitær international ret; den vilkårlige bombning; drab på guerillaledere uden for kampzonerne; samt mere end hundrede folkelige lederes forsvindinger i hans regeringstid. De overser båndene mellem de colombianske væbnede styrker, som ledes af Santos, og NATO og koalitionsdeltagelsen i Irak og Syrien i de senere år. For os står det klart, at en krigsforbryder som Santos aldrig af arbejderne og folkene vil blive set som en forsvarer og forkæmper for fred.

CIPOML vil udtrykke sin støtte og solidaritet til de politiske aktiviteter, som Colombias Kommunistiske Parti (Marxister-Leninister) og Folkets Befrielseshær (EPL) iværksætter sammen med arbejderklassen og folket, mod fasciseringen og for erobringen af demokratisk åbenhed og en socialt retfærdig fred.

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) – 22. Verdenskonference

Danmark, oktober 2016

Back To Top