Skip to content

Vi skal bruge og videreføre arven fra Lenin

 

21. januar 2024

Lad os på 100-årsdagen for Lenins død fortsætte med at kæmpe for revolution og socialisme i vores respektive lande. For i dag, som i går, bekræfter det kapitalistiske systems generelle krise oktoberrevolutionens, Lenins og hans arvs gyldighed, lyder det fra CIPOML.

100-året for Vladimir Ilich Lenins død den 21. januar 2024 vil være en god anledning for kommunister og revolutionære over hele verden til at udvikle manifestationer til forsvar for marxistisk teori og leninisme. Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML, opfordrer til at dette gøres.

Kapitalismen, hvis grundlag og udvikling mesterligt blev forklaret af Karl Marx og Friedrich Engels, kan i sin monopolistiske fase kun forstås rigtigt i lyset af den leninistiske teori om imperialismen. Da vi fortsat lever i imperialismens og arbejderklassens revolutions epoke, er januar måned og hele år 2024 en særlig mulighed for at udbrede Lenins varige teoretiske og politiske arv blandt de nye generationer.

Bidragene fra Lenin, den internationale arbejderklasses lærer og vejleder, er uerstattelige, især i en verden, der er så turbulent, som den vi lever i i dag. Forværringen af det kapitalistiske systems generelle krise ledsages af konfrontationer, aftaler og uenigheder mellem de imperialistiske magter i deres kamp for kontrol over territorier, ressourcer og geostrategiske zoner i alle hjørner af verden.

Faktisk bliver striden mellem de imperialistiske lande i deres bestræbelser på en ny fordeling mere og mere frontal og voldelig på grund af de store forandringer, der har fundet sted i de sidste årtier af det forrige århundrede og i det nuværende 21. århundrede.

I lyset af udfordringerne i verden i dag og i betragtning af de marxistisk-leninistiske partiers og organisationers udviklingsniveau og opgaver er det påtrængende at videreføre og bruge Lenins tanker og arv. Tænkeren og teoretikeren og handlingens mand, der er konsekvent i revolutionære principper og uforsonlig over for forrædere og opportunister fra “venstre” såvel som højre. Arbejderen og den dristige politiske leder, der, i takt med processernes gang, både under op- og nedture, lokaliserede hovedaspektet af den grundlæggende modsigelse på hvert tidspunkt, for at udlede de retningslinjer og opgaver, der svarede til at modstå og fremme revolutionens sag. En alsidighed og fleksibilitet, der altid konfronteres med praksis, uden antydning af dogmer eller ekstremisme. En uudtømmelig rigdom af erfaringer og lærdomme er rodfæstet i livet og arbejdet hos Lenin, denne universelle kæmpe for arbejderklassens, socialismens og kommunismens idealer.

Lad os på 100-årsdagen for hans død fortsætte med at kæmpe for revolution og socialisme i vores respektive lande, for i dag, som i går, bekræfter det kapitalistiske systems generelle krise oktoberrevolutionens, Lenins og hans arvs gyldighed.

CIPOML’s koordinerende komité.

December 2023

Back To Top