Skip to content

Vi kræver lige ret og adgang til arbejde, bolig og uddannelse

UDTALELSE FRA ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE, APK

 

Vi går på gaden for at sætte den fælles solidaritet og sammenholdets styrke i centrum. For at stoppe racisme, fremmedhad og diskrimination af udsatte grupper. Skiftende regeringer og myndigheders praksis er blevet at lægge de underste grupper i samfundet for had, straffe dem og fratage dem rettigheder.

Vi går på gaden for at være med til at styrke enheden mod en krisepolitik, der lader arbejderklassen betale og hvor udsatte grupper gøres til syndebukke. Det kapitalistiske klassesamfund producerer daglig denne menneskefjendske gift og politik i forsøg på at skjule, hvem der er den egentlige årsag til krise. Politikere og magthavere spiller bevidst på at skabe frygt og splittelse.

Vi går på gaden for at kræve forbud mod nazistiske, fascistiske og racistiske organisationer, udtalelser og propaganda.  Nazisme er ikke politik men organiseret kriminalitet, slog Nürnbergprocessen fast efter 2. verdenskrig. Racisme og hadpolitik har fået fripas og typer som Ramus Paludan får statsstøtte og politibeskyttelse for at opildne til had. Mens andre får dobbeltstraf for at protestere mod regeringen.

Vi går på gaden for at kræve udbygning og lige adgang til den almene boligsektor til billig husleje – ikke diskriminering, privatisering og boligmangel. Vi kræver, at politikkerne afskaffer deres diskriminerende klasselove. Love hvor kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse, ufaglærte og folk med ikke vestlig baggrund bliver smidt ud af deres hjem eller udelukkes fra at få en almen lejebolig, får dobbelt straf eller straffes kollektivt.

Vi går på gaden for at kræve lige adgang til arbejde, uddannelse og praktikpladser uanset ens efternavn. For at kræve stop for et kontrol- og overvågningssamfund, der er vendt mod bestemte befolkningsgrupper. Stop for politivold, registrering, vilkårlige anholdelser og kropsvisitering ofte baseret på din hud og hårfarve, alder og køn.

Alle skal – uanset køn, alder, etnisk, kulturel, geografisk baggrund – sikres de samme grundlæggende rettigheder og muligheder for at kunne arbejde, bo og være en ligeværdig del af det danske samfund. 

Vi går på gaden for at kræve retssikkerhed og ligeværdige forhold for asylansøgere og flygtninge. For at kræve nedlæggelse af asylfængsler og lejre, hvor mennesker lider under forholdene. De bringer uhyggelige minder om tidligere tiders lejre, hvor man indespærrede folk, man mente var mindre værd end en selv. At de findes i Danmark skal frem i lyset og de ansvarlige stilles til ansvar for dette.

Vi går på gaden for at sige – intet menneske er illegalt – og kræve rettigheder for papirløse immigranter, menneskehandlede og flygtninge. Stop for kriminalisering, fængsling og deportation.

Vi går på gaden for at sige ned med EU’s kyniske flygtningepolitik, militære Schengen grænser og regeringens planer om at flytte dansk asylbehandling til lejre i Nordafrika. Ude af EU’s snærende bånd vil Danmark kunne føre en selvstændig og solidarisk asyl– og flygtninge politik.

Vi må kræve stop for dansk krigsdeltagelse i EU, NATOs og USAs imperialistiske krige, der ødelægger lande og livsmuligheder, skaber fattigdom, sult og flygtninge og migrantstrømme.

Vi vil et andet Danmark, hvor det ikke er profit, frygt og menneskeforagt der styrer. Et socialistisk Danmark som arbejderklassen og et flertal i befolkningen kan opbygge.

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne
20.3.2021

Back To Top