Skip to content

Vi kræver arbejde og pensionsalderen sat ned

Af APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Hvorfor skal vi arbejde længere og længere og pensionsalderen stige og stige? For de ufaglærte er det arbejdsløsheden og ikke levealderen med gode sunde år der stiger. Mens de rige og de højtuddannede lever 7 år længere og forskellen vokser. Hvorfor skal man nægtes retten til pension før man er er 68, 69 eller 72 år?

Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform for ”Arne og Anne” der kræver at man har været mindst 42 år på arbejdsmarkedet fungerer desværre kun som et plaster på en brækket ryg. Nedslidningen sætter ind længe før. Det er ikke nok, at nogen få kan gå fra 3 år før en pensionsalder der bare stiger og stiger. Det er skruen uden ende, der ikke bare skal justeres på. Velfærdsforliget må opsiges og pensionsalderen sættes ned.

Pensionsalderen skal ned på 65 år som en kollektiv ret for alle. Vi skal ikke arbejde til vi dør. Stadig flere har ingen arbejde. Det hænger bare ikke sammen.
Væk med velfærdsforliget!

Hvem var det lige der fik råderet over de milliarder som de store dagpenge-, pensions- og kontanthjælpsreformer har taget fra arbejderklassen gennem årene? De er brugt i statens milliardhjælpepakker til erhvervslivet og et økonomisk system, der ikke er i stand til at sikre arbejde og økonomisk tryghed til hele befolkningen. Så nu vil regeringen og arbejdsgiverne have, at de samme igen skal betale en ny krises omkostning. I stedet må de rige betale krisen!

De største aktieejernes udbytter og formuer er røget vejret trods krise. Mens kassen var tom, da det kom til at sikre de mange arbejdsløse, der skal leve på de udhulede dagpenge med dagpengereformen.
Fuld dagpengedækning og væk med dagpengereformen!

Arbejdspladser flyttes til udlandet og folk tvinges til at gå ned i løn og skrue op til 10-12 timers arbejdsdage for at beholde deres job. Overenskomster tilsidesættes. Det stopper ikke, hvis vi ikke siger fra. Arbejdstid skal ikke være et individuelt problem, men en kollektiv sikring. Arbejdstiden må sættes ned for alle – 30 timers med løn- og personale kompensation! Det vil få flere i arbejde og sikre mindre nedslidning og stress.

Det er nu samfundstoppens mange smukke ord og klapsalver til frontpersonalets store indsatser i sundhedsvæsenet, plejen, skoler og institutioner skal omveksles til bedre løn og arbejdsforhold og flere varme hænder. De offentlige ansattes OK21 skal ikke betale krisepolitikken.

Solidariteten skal omveksles til at regeringens krisepolitik for de rige, reformer og besparelser mødes af en samlet modstand. Nej til kapitalens kriseløsning og kunstigt åndedræt til et håbløst system!

Back To Top