Skip to content

Vi forsvarer Afghanistans ret til selvstændighed

Fælles udtalelse om Afghanistan

Vi, undertegnede marxistisk-leninistiske organisationer i Indien, Iran og Pakistan glæder os over udvisningen af ​​de amerikanske besættelsesstyrker fra Afghanistan. Vi er imod aggression og besættelse af lande under ethvert påskud, hvad enten det er “humanitært” eller “revolutionært”, og vi betragter arten af ​​kolonial aggression og besættelse, uanset hvilken form den tager, som reaktionær.

Den amerikanske besættelse af Afghanistan medførte hverken demokrati eller frigørelse af kvinder og skadede i stedet, gennem intensive amerikanske og NATO-militære operationer, alle dele af samfundet undtagen deres marionetter. Det giver ikke mening at tale om demokratisering af samfundet og befrielse af kvinder, når landet er besat af imperialistiske kræfter.

Befolkningen i Afghanistan bekæmpede vedholdende den imperialistiske besættelse, hvad enten det var det revisionistiske tidligere USSR eller USA. I Afghanistan har den amerikanske imperialisme lidt et katastrofalt nederlag, der har strategiske konsekvenser for verdens befolkning og især for regionen. Dette nederlag og udvisning af USA’s besættelsesstyrker fra regionen er i befolkningens interesse og til fordel for udvikling i deres lande.

Fredens tilbagevenden til Afghanistan vil gøre det muligt for flygtninge, der i øjeblikket bor i nabolandene, at vende tilbage til deres hjem. Det regime, der kom ud af disse kampe, Taliban, er ikke en marionet fra USA, i modsætning til konspirationsteoretikeres synspunkter. I sine lange forhandlinger med USA har Taliban altid opfordret til, at USA trækker sig ud af Afghanistan og er aldrig gået med til at forhandle med de amerikansk indsatte marionetregimer i Afghanistan.

Forsøgene på at etablere relationer til USA og europæiske lande gør ikke Taleban til et marionetregime. Det er samtidig vigtigt at erkende, at Taleban historisk har været baseret på religiøs fundamentalisme, som er imod demokrati og især kvinders og etniske og religiøse minoriteters rettigheder.

Afghanistan har et lille antal bycentre, men den økonomiske struktur i det afghanske samfund er hovedsageligt stammebaseret, hvor forholdet mellem feudal produktion og hyrdesamfund er fremherskende. Den kultur, der styrer folks liv, er stammekultur og feudal og henter inspiration fra religion. At bekæmpe Afghanistans tilbageståenhed kræver bevarelse af den territoriale integritet og nationale suverænitet; kvinders brede deltagelse i samfundets politiske, økonomiske og kulturelle institutioner; løsning af spørgsmålet om en jordreform og anerkendelse af nationaliteters rettigheder mv.

At indkalde en grundlovgivende forsamling baseret på almindelig valgret for voksne med passende repræsentation af alle dele af samfundet inklusive kvinder og minoriteter til at udarbejde en demokratisk forfatning er forudsætningen for at sikre uafhængighed, etnisk enhed, demokrati, fred og retfærdig udvikling i Afghanistan.

Tilstedeværelsen af ​​imperialistiske styrker i Afghanistan var en barriere for fremskridt og udvikling for Afghanistan i regionen. Den seneste udvikling har befriet Afghanistan fra besættelsesmagtens greb. Dette er en stor præstation af befolkningen i Afghanistan. Vi støtter enhver indsats i Afghanistan for at danne en national og forenet regering, skabe sikkerhed i regionen, der forhindrer vækst og styrkelse af imperialistisk sponsoreret terrorisme, for at styrke venskabet mellem naboernes og regionens nationer, og så videre.

Udvisningen af ​​besættelsesmagten og Afghanistans naboskab med omkringliggende lande kan skabe et godt grundlag for den positive indflydelse fra landene i regionen i Afghanistan. Afghanistans regering kan bruge erfaringer og ressourcer fra Pakistan, Indien, Iran, Rusland og Kina til at udvikle landet. Udenlandske investeringer i Afghanistan kan være positive for landets vækst og udvikling, forudsat at de ikke krænker Afghanistans nationale og strategiske interesser og ikke har en neokolonial karakter. At modsætte sig koloniherredømme betyder ikke at modsætte sig økonomiske relationer, og det betyder heller ikke at forbyde udenlandske investeringer i landet.

Det er bydende nødvendigt at fremme venskabelige forbindelser mellem befolkningen og regeringerne i regionen baseret på principper om lighed og ikke-indblanding og gensidigt samarbejde. Vi, kommunisterne, forsvarer sammen med verdens revolutionære og progressive kræfter det afghanske folks kamp for retten til selvbestemmelse, retten til national suverænitet, territorial integritet og godt naboskab.

Vi er imod enhver intervention fra imperialistiske styrker i Afghanistan og i dets folks skæbne. Vi forsvarer kommunisternes og Afghanistans revolutionære og demokratiske kræfters kamp for demokratiske rettigheder, foreningsfrihed, ytringsfrihed, kvinders frihed, moderne universel uddannelse og sundhedspleje.

Organisationen ‘Revolutionært demokrati’, Indien
Arbejderpartiet (Toufan), Iran
Pakistan Mazdoor Mahaz

24. januar 2022

Organisationerne er, som APK medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

Back To Top