Skip to content

Vi afviser den økonomiske blokade og den imperialistiske indblanding i Cuba – Vi støtter folkets ret til selvbestemmelse

Af CIPOML, Den internationale konference for de marxistisk-leninistiske partier og organisationer

De demonstrationer, der har fundet sted de seneste dage i forskellige byer på Cuba og i andre lande er en fortsættelse af den amerikanske imperialismes bestræbelser på at politisk destabilisere det pågældende land og på at indføre et regime, der snævret svarer til dens egne monopolinteresser.

På samme tidspunkt og med de samme slagord som blev fremhævede byen Miami i USA, gik demonstranter, som efter et planlagt og instrueret manuskript, til pladserne og gaderne for at udtrykke protester mod den cubanske regering.

Disse protester er blevet opmuntret af imperialistiske agenter og er blevet understøttet af objektive materielle situationer, såsom mangel på mad og medicin og langvarige strømafbrydelser, der er blevet forværret de seneste måneder midt i Covid 19-pandemien; og som, hvilket regeringen selv har erkendt, påvirker brede sektorer i befolkningen på en meget følsom måde.

Men grundlæggende er disse objektive mangler direkte relateret til den økonomiske blokade på Cuba, som ikke tillader det at udvikle en retfærdig økonomisk og kommerciel udveksling med andre lande, hvorigennem det kan sælge og erhverve varer og tjenester for at øge sin økonomi. Disse utilfredsstillede behov, der kommer til udtryk i utilfredsheden fra mærkbare sektorer af befolkningen, er også resultatet af regeringens opfattelser og politikker.

De marxistisk-leninistiske partier og organisationer er klar over, at det cubanske økonomiske og politiske regime udstiller er ​​kapitalisme og afhængighed; at revolution og socialisme er en nødvendighed og et sandt svar på de cubanske arbejdernes og folkets længsler efter frihed.

Den internationale konference for marxistisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) gentager sin faste afvisning af den økonomiske blokade, som den amerikanske imperialisme har opretholdt i 60 år mod Cuba, såvel som embargopolitikkerne; Samtidig støtter det kategorisk dets folks ret til social protest, at kæmpe for deres interesser og rettigheder såvel som til selvbestemmelse, til at beslutte deres eget politiske og sociale regime uden udenlandsk pres eller pålæg af nogen art.

For den international konference for marxist-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) står det klart, at USA-imperialismen har været fast besluttet på lige siden revolutionens sejr i 1959 at lade den betale for den værdighed, som dens håb gav. USA begyndte en systematisk og kontinuerlig aggression under de mest varierede og absurde former for sin beskidte krig.

Siden revolutionens sejr har den amerikanske imperialisme udviklet en række tiltag, der spænder fra sabotage, mord, boykot, embargoer, blokader, ærekrænkende kampagner, som ikke har nået deres formål; tværtimod har de bekræftet det cubanske folks patriotiske følelser, folkenes internationale solidaritet med Cuba og har tændt folkets indignation mod kapitalistisk-imperialistisk interventionisme.

Så indtil nu har USA, vi som har sagt, udnyttet de vanskeligheder, der er er blevet skabt og forværret af stramningen af ​​blokaden, konsekvenserne af pandemien og gamle og nye økonomiske problemer, og har forsøgt at gøre et nyt oprørs forsøg.

USA-imperialismen snublede igen og vil fortsætte med at snuble. Det cubanske folk er et folk uddannet i patriotisme og forsvar af dets Marti værdighedi. . Uanset hvor meget gift fjenderne spreder, er dette folk arvinger til en lang tradition for kamp mod forførelse, og dets holdning til afvisning af de førnævnte demonstrationer er allerede set.

De imperialistiske, marionetregeringer i Latinamerika beskriver den cubanske regerings reaktion som en voldsom undertrykkelse og fordømmer dens beslutning om at gribe direkte ind i Cuba, i skarp kontrast til når det gælder det blodbad, som Ivan Duque fremkaldte i Colombia i lyset af den colombianske folks retfærdige protester for uger siden eller drabene – i de seneste dage – af mere end 70 mennesker i Sydafrika, der protesterede, fordi de led af sult.

Vi er overbeviste om, at arbejderne og folket på Cuba vil finde vejen og ressourcerne til at kæmpe for social frigørelse, for revolution og socialisme.

Koordineringsudvalg for den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

16.juli 2021

i ) Jose Marti, organisator af den cubanske revolution I 1895 mod Spanien

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK er medlem af CIPOML.

Se andre udtalelser fra CIPOML

Se CIPOMLs hjemmeside

Back To Top