Skip to content

Værdigt liv til alle! Velfærd til alle!

Af Arbejderpartiet Kommunisterne

demo_6_10_2015_BMO


’Vi skal have sulten tilbage’,
erklærede Lars Løkke Rasmussen i 2012. Dette ædle program er han og blå blok godt i gang med at realisere. Det er den planlagte skabelse af et samfund, hvor de mest udsatte, de arbejdsløse, de syge, de nytilkomne,  dømmes til afsavn og lidelser, til en tilværelse i limbo.
Det er i sidste ende det, som hele bølgen af asociale nedskæringsreformer går ud på, som de skiftende blå og ’røde’ regeringer har gennemført. Det er simpelthen EU’s nyliberale politik virkeliggjort i Danmark.

Velfærdsslagtning: EU på dansk

Både blå og ’rød’ blok gennemfører EUs traktatfæstede politik for at styrke monopolerne og øge deres profitter, presse lønnen ned og ’slanke’ den offentlige sektor gennem udliciteringer og privatisering.
Det er brutal kapitalisme – et samfund med velfærd for de rige, der har råd til en god tilværelse, sundhed og en sikret alderdom. Men også et samfund hvor rigtig mange andre slås for at klare sig igennem, mens de frygter fyring, arbejdsløshed, sygdomme og alderdom.

Og et samfund, hvor stadig flere mindreårige vokser op uden mulighed for et godt børneliv, et samfund hvor sulten begynder at gnave. Hvor alle på offentlige ydelser rammes af beskæringer hen imod overlevelsesminimum. Hvor alle skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet som løntrykkere – pensionister indtil videre undtaget. Hvor den sidste smule arbejdskraft presses ud af syge på deltid.
Det har forvandlet de danske og nordiske velfærdsstater til skygger af sig selv. Fremtiden tegner kun endnu mere dyster. Nedskæringspolitikken ruller nu automatisk år for år. For kommunerne gennem ’omprioriteringsbidraget’ til 2020, der skal give nye skattelettelser til de rige.

Stop nedskæringerne! Rul reformerne tilbage!
Sæt Løkke og Co. på porten! Spark EU- og krigspolitikerne ud!

Nedskæringspolitikken er mødt af omfattende folkelige protester. De voksede med Fogh og Lars Løkkes krige og en dereguleringer, der tillod svindlere at hugge 50 milliarder kr fra statskassen uden at nogen stilles til ansvar.

Der var håb til Thorning-Schmidt-regeringen om en anden politik. Men ’Rød blok’ spillede med og LO-toppen og det meste af fagbevægelsen fortsatte støtten til den asociale reformpolitik.
Håbet ligger i et folkeligt i og revolutionært alternativ, i at opbygge en bred massebevægelse, der vil gøre op med reformpolitikken, EU-politikken og krigspolitikken.
Som kræver at alle reformerne rulles tilbage, Danmark ud af EU, stop for krigsdeltagelse, stop for indkøb af nye krigsfly til 30 milliarder.
Pengene til velfærd og et værdigt liv til alle findes – de kan hentes i skattely og i de riges lommer.

Overalt i landet vokser utilfredsheden og vreden over Løkke.- regeringen, blå blok og det nyliberale Socialdemokrati, som fører samme politik.
Den må organiseres og manifestere sig i brede kampe, på landplan og på lokalt plan. I hver lokal kamp er en større politisk dagsorden, fordi det er hele EU’s klassepolitik på dansk plan, der er på spil.
For at kampen kan være effektiv, må fortalerne for reform, EU- og krigspolitikken sparkes ud – fra fagforeninger, kommunalbestyrelser, folketing osv.

Arbejderpartiet Kommunisterne arbejder for at organisere og styrke denne bevægelse. Den foregår i de sociale medier og den offentlige debat. Den foregår på arbejdspladser og uddannelsessteder, på gaderne, i byerne og på landsplan.

En kæmpende massebevægelse kan forvandle Danmark og sætte en ny kurs!

KPnet 31. januar 2016

Back To Top