Skip to content

Ungdommen i kamp for en anden fremtid

Udtalelse besluttet på APK’s 6. kongres, maj 2015

Politikerne i begge blokke tilbyder kun én udviklingsvej for fremtidens samfund: Mere af det samme.

Ungdommen må gå en ny og anden vej, kæmpe for at skabe en bedre fremtid uden krige, racisme, miljøkatastrofer og de riges magt.

Den reelle ungdomsarbejdsløshed er den største i årtier. Den forsøges skjult bag den nye kontanthjælpsreform.  De arbejdsløse tvinges til at være gratis arbejdskraft for både det offentlige og det private arbejdsmarked – for en luset og diskriminerende ydelse, som de ikke kan leve af.

Nødudgangen er at starte på en uddannelse og få SU. Den er halveret med den nye SU-reform og må suppleres med løst lavtlønsjobs. Så er der råd til ketchup til spaghettien.

Alle unge har ret til et reelt arbejde. Kontanthjælpsreformen skal rulles tilbage. Tvangsarbejde skal afskaffes. Den halverede SU-ydelse skal fordobles

Unge i dag skal klare mange ting selv på en gang. De er samtidig blevet langt mere afhængige af økonomisk – og anden hjælp fra deres familie end de forrige generationer.  Det er en generation som på de fleste områder er ringere stillet end forældregenerationen.

Nedskæringer i den offentlige sektor er smidt over på familiens skuldre.
For børn i rige og ressourcestærke familier er dette ikke noget problem.  De rige lovgivere har foræret hinanden mulighed for skattebegunstigede forældrekøbslejligheder, de har masser af penge til uddannelser i udlandet og fint netværk til efterfølgende jobs.
Kommer man derimod fra en familie med lav eller ingen lønindkomst,  er man afskåret fra dette.

Den sociale ulighed og klasseforskelle er voksende blandt børn og unge i dag.  Det er en af konsekvenserne ved at vokse op i en nyliberal konkurrencestat.

Uddannelsesinstitutionerne bliver drevet efter markedsøkonomiske principper.

Unge  i uddannelse er blevet til en vare for uddannelsesstederne, der bliver betalt pr. studerende. Få studerende betyder færre penge til at ansatte undervisere og færre undervisningstimer. En pædagogstuderende kan opleve ned til 11 ugentlige undervisningstimer – resten af uddannelsen må forgå som hjemmestudier.

Fremdriftsreformen som en sorteringsreform efter erhvervslivets principper skal fjernes. Elever og studerende skal have de reelle undervisningstimer på studierne.

Uddannelsesreformen, der giver adgangsbegrænsning på erhvervsskolerne, udelukker mange unge fra overhovedet at komme ind på en faglig uddannelse.  Manglen på praktikpladser betyder, at over 10.000 unge ikke kan gøre deres uddannelse færdig.

Arbejdsgiverne skal holde op med at hykle mangel på kvalificeret arbejdskraft og i stedet tvinges til at oprette de nødvendige praktikpladser.

Diskriminationen af unge med anden etnisk baggrund skal stoppes. De skal have samme ret til arbejde, uddannelse, og bolig. De skal sikres den nødvendige danskundervisning. Modersmålundervisning skal hverken være med brugerbetaling eller overlades til religiøse og private skoler.

Der skal skaffes langt flere almennyttige ungdomsboliger og kollegier, der er til at betale.

Retten til en bolig er tilsidesat til fordel for profit på salg af og udlejning af boliger. Ungdommen er overladt til tilfældige fremlejeres tilfældige vilkår med absurde boligudgifter til følge.

Den kriminelle lavalder skal følge myndighedsalderen og sættes op til 18 år. Det virkelige kriminelle er at nægte unge arbejde, uddannelse og en sted at bo.

For at kunne stå op imod kapitalens offensiv og EU’s nyliberalistiske Konkurrencestat Dk, der søger at splitte de unge op i A-,B- og C-hold må de organisere sig til fælles og solidarisk kamp. Det kræver stærke masseorganisationer – faglige, uddannelses- osv – og det kræver opbygningen af stærke revolutionære organisationer. Kun organiseret kan slå angrebene tilbage..

DKU må i den kommende periode udvikles med mange nye medlemmer hen imod en bred revolutionær organisation, der kan spille sin rolle i den unge generations kamp og være med til at vise vejen mod et socialistisk samfund.

Kun et samfund uden privat ejendomsret og reklamefinansieret ideologisk undertrykkelse kan skabe lige muligheder for alle til at skabe, bidrage og leve i et samfund uden undertrykkelse.

Arbejderklassens unge må kaste sin energi ind på at skabe og udvikle fremtidens socialistiske Danmark.

Back To Top