Skip to content

Udtalelse om den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (IKMLPO) blev dannet i 1994 på grundlag af ‘ Kommunistisk appel til verdens arbejdere og folk’ (‘Quito-erklæringen’) af en række anti-revisionistiske, marxistisk-leninistiske partier og organisationer. Ved Arbejderpartiet Kommunisternes stiftelse i april 2000 blev partiet optaget som medlem af Konferencen.

Den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse bygger på verdens arbejderklasses revolutionære erfaringer, på erfaringerne fra Oktober-revolutionen og opbygningen af socialismen og på Internationalernes teori og praksis (herunder 2. Internationales revolutionære periode samt Kominform-perioden). Dette udgør dens historiske basis og arv. Den videnskabelige (proletariske) socialisme – marxismen-leninismen – er essensen af den internationale kommunistiske bevægelses generallinje.

APK vil bestræbe sig på at udbrede kendskabet til den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse, dens historie og partier, og herunder sikre, at IKMLPO’s grundlæggende dokumenter – som udtryk for den internationale arbejderklassens analyser, teori og praksis af i dag – i den kommende periode oversættes til og udgives på dansk.

APK’s 3. kongres

Back To Top