Skip to content

Ud af NATO og alle imperialistiske alliancer! Stop krigen nu! Brød, fred og frihed for arbejderne og folkene!

 

Udtalelse fra De europæiske medlemmer af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

Ud af NATO og alle imperialistiske alliancer!
Stop krigen nu!
Brød, fred og frihed for arbejderne og folkene!

Det er ubestrideligt, at kampen mellem de imperialistiske magter om at nyopdele en verden der allerede er opdelt, for at erobre nye markeder, råmaterialer og indflydelsesområder, er den grundlæggende årsag til krigsudbruddet i Ukraine. I denne strid spillede manøvrerne for udvidelse af NATO og omringning af Rusland en stor rolle.

I denne situation, med en krig der truer med at sprede sig, bliver NATO-topmødet afholdt i Madrid den 29. og 30. juni 2022. Denne krigsanstiftende organisation vil definere sin “Strategi 2030”, i overensstemmelse med en strategisk tilpasning til de skærpende inter-imperialistiske modsætninger i alle regioner i verden.

De nye NATO-begreber som “det kollektive forsvar, administrationen af kriserne og den kooperative sikkerhed” har én betydning: USA-imperialismen ønsker at bruge NATO til at bevare sit verdenshegemoni ved at identificere de imperialistiske magter Rusland og Kina som permanente fjender og bevare en militær overlegenhed gennem stigende militærudgifter og kontinuerlig oprustning. Men selvom det nu ser ud til, at NATO er “forenet” under ledelse af USA-imperialismen, er modsætningerne i NATO-medlemsstaterne, f.eks. mellem USA, Tyskland og Frankrig, i gang.

USA’s strategi sigter mod en ny rollefordeling i NATO: de europæiske allierede vil blive mere involveret i nedslidning af Rusland, såvel som i militær intervention i Afrika og Mellemøsten; Pentagon vil dedikere sig mere og mere til militært at begrænse Kinas opstigende imperialisme. I Nordafrika vil planer om at udstationere NATO-styrker til De Kanariske Øer for at stoppe deres rivaler sammen med den atlantiske imperialismes ønske om at styrke Marokko for enhver pris som dens militære styrke i regionen skærpe konflikterne i Maghreb og forårsage flere lidelser for befolkningen i området og skærpe destabiliseringen af det vestlige Middelhavsområde.

NATO er i dag, med sit billioner store euro-budget og tusindvis af veludrustede militære styrker, med sine nukleare, kemiske, biologiske og konventionelle våben, med i hundredvis af militærbaser placeret i forskellige lande en global krigs- og terrormaskine.

Påbuddet fremført af den amerikanske imperialisme om at afsætte 2 % af dets BNP til medlemslandenes militærbudgetter er næsten blevet opfyldt. Den tyske imperialisme vil med sit 100 milliarder euro-forhøjede krigsbudget blive den største konventionelle militærmagt i Europa.

I hele Europa stiger krigsbudgetterne nu. Våbenindustriens overskud eksploderer. Inflationen vokser hurtigt som følge af krig. Mens kapitalisterne bliver rigere, bliver arbejderne og folkene fattigere.

NATO udsender sine militære styrker fra Arktis til Afrika og fra Vesteuropa til Indo-Stillehavsområdet. Dette udgør en reel fare for freden og sikkerheden for alle arbejdere og mennesker i verden, en stærk faktor for reaktion, indblanding og krige.

Vi opfordrer arbejderne og arbejdermasserne, de unge, kvinderne, de undertrykte folk til at deltage i anti-krigs- og anti-NATO-mobiliseringer i alle lande i anledning af Madrid-topmødet.

Sammen med arbejderne og folkene i alle lande råber vi: “Ud af NATO og alle imperialistiske alliancer”, “Stop krigen nu!”, “NATO og USA’s baser ud af vores lande”!

Vi opfordrer arbejderklassen og de folkelige masser til at forene sig og kæmpe mod regeringernes krigspolitik og udvidelsen af NATO’s krigsalliance.

Vi udtrykker solidaritet med det ukrainske folk, der er offer for den russiske imperialismes militære invasion, for USA-imperialismen og dens allieredes krigsfremmende politik og for V. Zelenskys reaktionære regime.

Vi støtter folkelige mobiliseringer i Finland og Sverige mod beslutningen fra oligarkiet, der styrer deres lande, mod at tilslutte sig NATO, vi støtter protesterne i Spanien, Italien, Norge og Danmark mod bygningen af nye militærbaser.

Vi støtter den voksende modstand i arbejderklassen og de mennesker, der mere og mere nægter at betale for krigen og dens konsekvenser. Vi støtter krav som i Tyskland “100 milliarder euro til vores sundhedssystem, vores uddannelsessystem, for at hæve pensionerne – ikke til krig!” Vi støtter de mobiliseringer, der udvikler sig i mange europæiske lande mod militarisering, mod de stigende militærudgifter. Arbejderbevægelsen og folket kræver: Vi vil ikke betale for jeres krig!

Vi støtter arbejdernes og folks mobiliseringer for højere lønninger, til offentlige tjenester (sundhed, uddannelse, social beskyttelse, pensioner osv.), for at forsvare deres rettigheder.

Vi fordømmer våbenkapløbet, salg af våben for monopolernes profit, de voksende militærudgifter. Midler til arbejdernes og folkemassernes basale behov!

Vi kæmper for en verden fri for atomvåben.

Mod militarisme og chauvinisme, lad os rejse banneret for international solidaritet blandt arbejdere og undertrykte mennesker i alle lande.

Kapitalisme og imperialisme betyder krig, udbytning, undertrykkelse og elendighed; kun revolution og socialisme vil bringe fred, gode livsforhold og frihed for arbejderne og folkene!

De europæiske medlemmer af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, Danmark
Frankrigs Arbejderes Kommunistiske Parti, PCOF
Organisationen til opbygning af et kommunistisk arbejderprti i Tyskland
Kommunistisk Platform – for proletariatets kommunistiske parti i Italien
Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister) – PCE(ml)
Tyrkiets Arbejderparti, EMEP
Bevægelsen for genopbygning af Grækenlands Kommunistiske Parti 1918-1955 (Anasintaxi)

20. juni 2022

CIPOML – International Conference of Marxist – Leninist Parties and Organisations

Back To Top