Skip to content

Tværs igennem lov til sejr – APK inviterer til Novemberkonference lørdag d. 27. nov. kl. 13-18

Lørdag den 27. november holder APK Novemberkonference under det gennemgående tema TVÆRS IGENNEM LOV TIL SEJR. Med emner som: Aktiv kamp – erfaringer fra sygeplejerskernes strejke, klassekamp fremfor klassesamarbejde, fagopposition, kvindekamp i den faglige kamp, aktuelle hospitalsstrejker i Tyskland og USA – med den røde tråd gennem hele debatten: For et revolutionært brud med kapitalismen.

Kl 13-18. Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.
Alle er velkomne! Kom og hør de spændende og aktuelle oplæg og deltag i debatten

en

Sygeplejerskestrejken har sat mange ting i gang, en ny ligelønskamp, en kamp på tværs af fag, en kamp for at genoprette et blødende sundheds- og velfærdssystem. Kampen har også rejst mange spørgsmål og givet nye erfaringer, ligesom hele samfundssituationen efter corona og regeringens kommende reformer også rejser nye kampe og nye spørgsmål.

Konferencen vil belyse og drøfte noget af alt dette .

Hvor står kampen lige nu?

Sundheds- og velfærdsansattes kamp for bedre løn og arbejdsforhold, har revet sløret af et håbløst råddent system. Mangelfulde normeringer, nedskæringer og uligeløn køres igennem med lov, mens de der kæmper for at sprænge rammerne, for ret og ligeløn svigtes af systemet og af den samlede top i fagbevægelsen.

På dette års November konference tager vi diskussion om, hvor kampen står, og hvad der er lært efter et halvt år med sygeplejekonflikt. Vi tager en diskussion af hvordan man kan udvikle og udbrede de enkelte områders kampe til en fælles kamp mod den udsultningspolitik af velfærd og sundhedsområdet der føres fra regering, arbejdsgivere og toppen i fagbevægelsen.

Forandringen kommer fra neden. I oktober for 150 år siden blev Den Internationale Arbejder association stiftet i Danmark. Og den første socialistiske avis kom på gaden. Vi festligholder 150-året med et kulturindslag på dette års November konference.

APK har netop vedtaget en faglig platform. Her sammenfattes både en status på klassekampen og situationen for fagligt aktive, for løsarbejdere, folk der er røget ud af arbejdsmarkedet. Og giver et bud på hvor de centrale opgaver står. Det vil vi også fortælle om.

Velkommen til en eftermiddag med vigtige og spændende diskussioner.

Der arrangeres fællestransport fra Århus og Odense. Skriv til mail nederst

Program:

Arbejderpartiet Kommunisterne, APKs

NOVEMBERKONFERENCE 2021

AKTIV KAMP – ERFARINGERNE FRA SYGEPLEJERSKESTREJKEN
Sygeplejerske Luca Jonathan Saverio Pristed fortæller og opsummerer erfaringer

HVORFOR ER DET NØDVENDIGT MED EN ORGANISERING UD OVER AT VÆRE AKTIVE I FAGFORENINGERNE
Og hvordan gør vi det.
Hvorfor står fagtoppen ikke på vores side.
Et fælles politisk grundlag for en fagopposition må udvikles fra neden, samtidig med selve organiseringen.
Klassekamp i modsætning til klassesamarbejde.
Karna Larsen

KVINDEKAMP I DEN FAGLIGE KAMP
Ligelønskampen og opgør med særlige kvindefag med lav løn, er to sider af samme sag. En ny syltekrukke vil ikke skabe ligestilling. Erfaringer fra kvindekampen.
Cathrine Pedersen

KAMPE VERDEN RUNDT
Verden rundt er der mange kampe imod privatisering og usle arbejdsforhold i sundhedssektoren.
Erfaringer fra aktuelle hospitalsstrejker i Tyskland og USA.
Franz Krejbjerg

DEN KOMMUNISTISKE BEVÆGELSES ERFARINGER
Oplæg om APKs politiske platform for arbejdet i arbejderklassen, på arbejdspladserne og i fagforeningerne.
Dorte Grenå

KULTURELT INDSLAG
Om arbejderbevægelsens og den 1. internationales start i Danmark for 150 år siden.
ET REVOLUTIONÆRT BRUD MED KAPITALISMEN
Oplæg om arbejderklassen i dag, og rolle i et revolutionært brud med kapitalismen. Og nødvendigheden af at opbygge arbejderklassens parti.
Jonas Ørting

Tilmelding ikke nødvendigt, men fint at gøre det.
Tilmeld skriv til: info@oktobernet.dk

Entre – hvis du kan: 40 kr.

Se begivenhed på facebook

Back To Top