Skip to content

Tillykke til Oktober Bogbutik i Odense!

Af Kristian Dalgaard
Denne artikel er en kraftigt forkortet udgave af den tale som APKs Kristian Dalgaard holdt i Oktober bogbutik på Skibhusvej i Odense til gen-åbningsreceptionen efter en flot renovering den  2 september. Butikken har været et revolutionært centrum gennem 30 år – siden 1. juli 1987.

Kristian_Dalgaard

 Digteren og aktivisten Kristian Dalgaard har udgivet digtsamlingen Lykkelands lænker

På sin flugt fra Nazi-Tyskland søgte forfatteren Bertolt Brecht i midten af 1930’erne ly under det fynske stråtag i Svendborg. Her skrev han blandt andre værker digtsamlingen svendborgerdigte, som svendborgs Baggårdsteatret veludført har omformet til et aktuelt teaterstykke og det seneste år har turneret landet rundt med.

Bertolt Brechts digt Bogbrændingen udtrykker som få den politiske betydning af litteratur:
Bogbrændingen

Da regimet befalede, at bøger med skadelig viden
Offentligt skulle brændes, og okser
Alle vegne blev tvunget til at trække kærrer med bøger
Til kætterbålene, opdagede en fordrevet
Digter, en af de bedste, da han studerede
Listen over de brændte, forfærdet, at hans
Bøger var glemt. Bevinget af vrede ilede han
Til sit skrivebord og skrev et brev til magthaverne.
Brænd mig! skrev han med flyvende pen, brænd mig!
Gør mig ikke den sorg! Vrag ikke mig! Har jeg ikke
Altid fortalt sandheden i mine bøger? Og nu
Behandler I mig som en løgner! Jeg befaler jer:
Brænd mig!

På samme måde som Brecht søgte ly i Svendborg og derved kunne virke og skrive derfra, har revolutionen og socialismens kultur haft til huse og en base i Oktober Bogbutik i Odense, hvorfra den har kunnet virke og handle. I form af anvendelse og salg af litteratur som den Nazi-Tyskland konkret søgte brændt og det kapitalistiske samfund i almindelighed søger druknet. Samtidig har butikken virket som ramme for utallige møder, kulturelle aktiviteter og studier.

Nu, i 100-året for Oktoberrevolutionen, hvor revolutionen og socialismen både nationalt og internationalt markeres og pjecer og artikler genoptrykkes og nye skrives, er Oktober med.

Jeg forsøger selv i mit digt 1917 at udtrykke nogle brudstykker af de begivenheder, som i dag søges at forståes af revolutionære verden over:
1917

I nitten hundrede og sytten
oktober måned for sin tid
beviste folkemasser nytten
af klassekamps bevidste strid
af Lenins kande hældtes dråben
med ”fred og brød og friheds” råben
og gode råd som folks sovjet
gav sejren forholdsmæssigt let

først nu begyndte alt det svære…
at gå på ubevandret jord
sin egen ikke som i fjor
mod fjorten udenlandske hære…
sovjetters union blev døbt
og fundament for fremtid støbt

For arbejderbevægelsen og dens forfattere af i dag og i morgen er Oktober bogbutikkerne et af de få steder, hvor ophavet kan studeres og litteraturen kan skaffes.
Det gælder for undertegnede, som det før i Oktober Odenses 30-årige historie har været tilfældet for de afdøde forfattere John Max Petersen (1942-92) og B.C Andersen (1954-2008) – for nu at nævne 2 af de, som i live i dag ville have deltaget i receptionen.
Jeg vil slutte af med et digt af netop John Max Pedersen, som en kommentar til Oktobers fortsatte rolle og liv:
At leve er at kæmpe
At leve er at kæmpe
for liv er livets trods
og man kan ikke leve
hvis ikke man kan slås

At arbejde er livet
at leve er at dø
som blomstens liv er blomsten
afblomstret og i frø
At leve er at elske
at arbejde og slås
at elske det er livet
og livet det er os

Se også

Oktober Bogbutik i Odense: Succesrig reception med stor engagement
KPnet 2. september 2017

B.C. Andersen: Foredrag om den russiske revolutions betydning (2007)
Oktober Radio Århus 2. september 2017

 

KPnet 2. september 2017

 

Back To Top