Skip to content

Tillykke til Odense! – Farvel til privatisering af Fjernvarme Fyn!

Udtalelse ved Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn

For 2. gang med 9 års mellemrum har borgmestre i Odense – først Anker Boye og nu Rahbek Juul – måttet kaste håndklædet i ringen i deres kamp for og forsøg på salg og privatisering af Fjernvarme Fyn. Den folkelige modstand blandt odenseanerne var for stor og lod sig ikke rokke af demagogien om, at salget skulle ske af hensyn til velfærden.
I øvrigt et utroligt dårligt argument, da det må siges at afsløre ringe ledelse, hvis man er nødt til at sælge arvesølvet for at få budgetterne til at hænge sammen.
Borgmesteren har gennem de sidste måneders stadig voksende modstand mod privatiseringen set skriften på væggen og frygtet det kommende kommunalvalg, hvor en kontant afregning kunne forventes.
Det er dejligt at se, hvordan den massive folkelige modstand i Odense holdt stand og vendte tommelfingeren nedad for salg og privatisering af Fjernvarme Fyn. Det var den modstand og modvilje, der var afgørende for, at byrådsflertallet til sidst kastede håndklædet i ringen!
Et slag er vundet, men kampen mod udsalget af vores fælles infrastruktur er slet ikke slut.
For et par år siden nedlagdes det velfungerende kommunale Hjallese Plejehjem for at gøre plads for et såkaldt friplejehjem, som på privat basis skulle overtage ældreplejen. For nogle få måneder siden gik Munke Mose Friplejehjem konkurs, og kommunen måtte træde til og rage kastanjerne ud af ilden.
Der må omgående sættes en stopper for alle forsøg på salg og privatisering af vores fælles ejendom. Utallige eksempler fra hele landet har vist, at salg og privatisering af vores fælles goder som regel handler mere om at tjene penge end om at varetage befolkningens interesser.
Der er ikke brug for privatisering og udsalg, men stærkt brug for en tilførsel af offentlige midler til driften af den kommunale plejesektor, så de ansatte og brugerne kan få ordentlige forhold.
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn
10. november 2020
Læs også – KPnet:
Privatiseringen hærger – klasseskellene bliver dybere
Lån penge online ved hjælp af Eksperten

Back To Top