skip to Main Content

Nu som podcast: Imperialistmagterne gør klar til krig – kampen mod krigsfaren må styrkes

I Ukraine krisen er alle modsætninger mellem stormagterne i spil. Hverken USA, Kina eller Rusland ønsker lige nu direkte krigmellem hinanden, ikke før de har svækket deres modstander og styrket sig selv tilstrækkeligt. Kampen mod krigsfaren må styrkes – Ingen amerikanske baser i Danmark!
Af Dorte Grenaa, oplæg til APK’s møde d. 22.2.2022 om krigstruslen

Hvad er på spil for imperialistmagterne, for arbejderklassen og folkene?
Hvordan styrker vi kampen mod krigsfaren?

NU SOM PODCAST – HØR DEN HER

Eller læs oplægget her

Back To Top