Skip to content

Styrk kampen mod den imperialistiske krig! Stop for regeringens krigspolitik!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

APK opfordrer til at bruge årsdagen for den imperialistiske krig, der foregår på Ukraines jord og med dets folk som gidsler, til at styrke kampen mod den. Vi viser vores solidaritet konkret ved at kræve stop for krigen, og stop for den danske regerings aggressive deltagelse, dens militære og økonomiske støtte og krigspolitik.

Vi må sige klart fra – vi vil ikke betale til stigende danske, NATO- og EU-krigsbudgetter – vi vil ikke betale, hverken med nedskæringer, tyveri af fridage eller øget arbejdstid. Vi vil ikke betale deres krig for omfordeling af magt og profit.

Mediernes krigshysteri er massiv. Vi ved vi ikke kan stole på krigspropaganda fra nogen af krigens parter. Sandhed er krigen første offer.

Op mod militarisme, nationalisme og chauvinisme og fascistiske ideologi- og had- og splittelsespolitik sætter vi den internationale solidaritet blandt arbejdere og undertrykte mennesker i alle lande.

Arbejde, brød, sociale ydelser, boliger, ikke krig! er arbejderklassens krav til alle landenes krigsregeringer og herskende klasser.

Her et år efter at konflikten i Ukraine brød ud i åben krig med det imperialistiske Ruslands invasion står det klart at:

  • Faren for en langvarig krig mellem imperialistmagterne Rusland og USA/NATO/EU – kun er blevet større. Stadig flere lande inddrages til at fodre krigen med voksende militær og økonomisk støtte til Ukraines præsident Zelensky, der hele tiden kræver mere.
  • Over hele Europa stiger krigsbudgetterne bare hele tiden. Våbenindustriens overskud eksploderer. Inflationen vokser hurtigt som følge af krig. Mens kapitalisterne bliver rigere, bliver arbejderne og folkene fattigere. Den amerikanske imperialismes krav om at bruge 2 % af dets BNP til NATO’s militærbudgetter er næsten blevet opfyldt og vil stige yderligere.
  • Titusindvis unge, arbejdere og civile er blevet myrdet for kapitalistiske monopolers og krigsindustriens interesser. Jo længere krigen varer, jo større bliver konsekvenserne.- jo flere vil dø og jo flere ødelæggelser af landet.
  • For de arbejdende folk, unge, kvinder og mænd i hele Europa, betyder krigen flere og flere nedskæringer i de sociale udgifter, et stærkere pres for at øge udbytningen og for at reducere lønningerne. Ødelæggelse af arbejdernes rettigheder, energikrise, samt opbygningen af politistater intensiveres og flere unge til militærtjeneste hører til krigens dagsorden.

Krigspolitikken må afvises i enhver form og under ethvert påskud. Det gælder også at støtte “vores danske egen” imperialisme eller at støtte den ene imperialistiske magt mod en anden.

Dansk kapital og regering er tæt bundet til USA-imperialismen og Danmark er et af de lande som USA satser på som springbræt i Europa, hvor også Grønland spiller sin store rolle som fremskudt base for USA.

Havnene i Esbjerg, Køge og Aarhus er ved at blive omdannet til krigshavne for NATO og USA. Skrydstrup Flyvestation er under ombygning til base for F-35 kampfly under amerikansk ledelse – og baserne på Grønland udbygges. Regeringen vil indføre værnepligt for kvinder og en helt ny gymnasielinje, der skal sluse unge ind i militæret, er skabt – krigsmaskinens behov for soldater er umætteligt.

Danske monopoler og kapitalinteresser trækker Danmark med ind i en afgrund af krig for at øge deres overskud, men det gør også de reformistiske fagforeningsledere, der støtter dansk krigsdeltagelse.

Hvordan vi kan styrke modstanden mod den imperialistiske krig? Det må diskuteres kollektivt for at finde svar. Men det handler ikke kun om at diskutere – for at ændre situationen er det nødvendigt at organisere og kæmpe. Det er nødvendigt at presse på i de faglige klubber, elevorganisationer o.a. for at der tages stilling til den krigspolitik, der spiller arbejdsgivernes spil og betales af arbejderklassen og ungdommen, der ingen interesse har i denne uretfærdige krig.

Det er nødvendigt at arbejde på at organisere protestaktioner og demonstrationer, at krigsmodstanden går på gaden og bliver synlig.

Danmark skal ud af krigsopbygningen og ud af antidemokratiske alliancer NATO og EU. Ingen amerikanske baser eller NATO-baser i Danmark. NATO skal ud af Danmark og Danmark skal ud af NATO. Opløs i stedet denne krigs- og terrororganisation.

Kapitalisme og imperialisme betyder krig, udbytning, undertrykkelse og elendighed; kun revolution og socialisme vil bringe fred, gode livsforhold og frihed for arbejderne og folkene!

En revolutionær vej ud af kapitalismen generelle krise og krige er mere og mere nødvendig!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
23. februar 2023

Back To Top