Skip to content

Styrk den fælles kamp for at sprænge rammerne – Den offentlige sundheds -og omsorgssektor må sikres og forbedres!

Kampen for en fungerende offentlig sundheds-omsorgs-og uddannelsessektor forsætter med nye skridt. Den socialdemokratiske regering nægter forsat at sikre sygeplejerskerne, sosu’er og øvrigt sundhedspersonalet bedre løn og arbejdsforhold.

En regering der nægter dette er ikke en regering, der forsørger at bekæmpe en Covid pandemi og sikre folkesundheden. De bare forsætter med at kaste millioner efter erhvervslivet og medicinalindustrien. Mens Mette Frederiksen mener de ansatte skal betale med ”en ekstra tørn”. Det har kun øget vreden. Det må klart afvises.

Det er en fælles kamp. Vi ser hvordan grupper som SOSU- hjælpere og SOSU-assistenter, og andre træder mere og mere frem på scenen. Og med ind i en bevægelse for at styrke sammenholdet.

Ansatte tager bladet fra munden og retter kritikken mod fagtoppens accept af de snærende økonomiske rammer, som regeringen har sat. Kun gennem at fastholde kampaktivteten, styrke og udvide deltagelsen og solidariteten faggrupperne i mellem, kan det lykkes at få åbnet statens pengekasse. At få sikret løn-og arbejdsforhold. Få sikret en fremtidig offentlig sundheds-omsorgs- og uddannelsessektor til gavn for hele befolkningen og ikke kun der har råd til privatisering.

For at skabe stadig større samling er det nødvendigt at gå en anden vej end den socialdemokratiske klassesamarbejdspolitik med arbejdsgiverne, hvad enten de hedder stat, region eller kommune… Modellen med syltekrukker og udskydelse til ”næste overenskomst” må afvises – der skal løsninger på bordet NU! De økonomiske rammer skal sprænges. Fagtoppens opsplitning og indbyrdes kiv mellem faggrupper med fælles interesser må helt afvises.

Kampen står om hele det offentlige såkaldte velfærdsområde. Der er de samme problemer overalt – alle områder bliver udsultet. Det er den fælles kamp for ansatte og brugere og solidaritet på grundplan der må styrkes lige nu og fremover. Sundhedskamp, forældrekamp, social kamp osv. er alle en del af den fælles sag.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK vil forsat støtte og deltage aktivt i denne kamp. Det er ikke bare en kamp om lønkroner. Men en politisk kamp mod en uansvarlig nedskæringspolitik med katastrofale konsekvenser. Den er en inspiration i den aktuelle klassekamp og den foregår i rigtigt mange lande mod samme neoliberale politik.

Som parti står APK for et revolutionært alternativ til dagens samfund, der er  baseret på profit fremfor på menneskers behov. Et kapitalistisk samfund  der ikke kan  opfylde de sociale -og sundhedsmæssige behov.

SLUT OP OM STREJKEDAGEN 29. NOVEMBER!

FORTSÆT KAMPEN – FORTSÆT SOLIDARITEN!


Arbejderpartiet Kommunisternes, APK
November 2021

 

Back To Top