Skip to content

Stop Unionen! Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 4. kongres 9.-10. april 2009

7. juni er der valg til EU-parlamentet i Danmark.
APK opfordrer fra sin 4. kongres til at stemme personligt på en kandidat for Folkebevægelsen mod EU – liste N.

Den Europæiske Union har i de senere år indlemmet en række nye lande fra den tidligere østblok. Disse lande blev lokket med påstande om evig velstand, da beslutningen om medlemskab skulle træffes, og truet med isolation, hvis de forblev selvstændige. Til den danske befolkning blev udvidelsen solgt som ”Europas heling”, som den kolde krigs endelige afslutning, og som en solidaritetsgestus.

Nu kradser krisen. EU’s økonomiske program for deregulering og privatiseringer har været med til at forstærke krisen og sendt millioner ud i arbejdsløshed og fattigdom. Især de nye fattige medlemslande er hårdt ramt og er frit bytte for udenlandske investorer, mens arbejdsduelige bliver tvunget til eksil for at sikre eksistensen.

Den fælles mønt, der skulle sikre stabilitet, har været en garanti for nærmest bankerot i de fattigste lande i eurozonen. Valutasamarbejdet forstærker en tendens til øget ulighed mellem de stærke og svage økonomiske lande. Helt modsat politikernes propaganda om velstand til de fattige lande er EU sikkerheden for, at alle arbejdere mister rettigheder.

Det er en politik, der garanterer en stadig strøm af immigrantarbejdere, som EU behændigt erklærer illegale, og dermed uden rettigheder. Hvert år dør mere end 500 mennesker i forsøget på at komme til et EU-land og arbejde under slavelignende vilkår.

Tilhængere af EU fremhæver, at internationalt samarbejde er nødvendigt, ikke mindst af hensyn til miljøet, selvom EU i virkeligheden er monopolernes sikkerhed for, at de kan fortsætte udpiningen af jorden og havene, og en garanti for, at samfundet også i fremtiden er afhængigt af atomkraft og fossile brændsler.

EU-landene samarbejder tæt med den amerikanske imperialisme, blandt andet gennem NATO. Dette samarbejde strækker fra direkte krigsdeltagelse i Afghanistan – som tidligere på Balkan – til WTO’s armvridning på udviklingslandene.

Som USA’s globale partner i kampen for kontrol med verdens råstoffer, markeder og geostrategiske områder fortsætter EU i dag, hvor de gamle europæiske kolonimagter slap, med supermagtsdrømmen i behold.

Stop unionen!
Folkeafstemning om forfatningstraktaten!

Danmark ud af EU!

Back To Top