Skip to content

Stop tyvene! Stop V(DF)! Stop ’rød’ og blå blok!

Sparepakke.jpg

’Vi skal have sulten tilbage’, erklærede Foghs efterfølger Lars Løkke Rasmussen i 2012. Det arbejder han fortsat på. Hans nye finanslovforslag, der sigter på skattelettelser til de rige og nedskæringer for andre, trækker i den retning.

For 14 år siden kom en Venstre-regering med Anders Fogh Rasmussen i spidsen til regeringsmagten. VK-regeringen støttede sig på Dansk Folkeparti og gik straks i gang med, hvad de kaldte et ’systemskifte’: EU’s nyliberale politik skulle gennemføres. Den offentlige sektor skulle omlægges og beskæres kraftigt, privatiseringer tage fart. Velfærdsydelser som dagpenge og kontanthjælp presses ned mod sultegrænsen.
Offentlige hospitaler, ældrepleje, uddannelses- og børneinstitutioner skulle forringes. Private forkæles. Løntrykkeriet skulle sættes i system, reallønnen skulle ned. Formuer, virksomheder og de rigeste have skattelettelser.
Sådan er det blevet.
Danmark har været et krigsførende land lige siden. Milliard efter milliard er kastet ud i ulovlige krige – i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Krigene har ødelagt disse samfund, og skabt den største globale flygtningestrøm i 70 år.
Flygtninge fra de danske krige og USA’s, NATO og EU’s skal bare blive hvor de er, og straffes med en miserabel tilværelse, hvis de vover sig til Danmark. Også fattige danskere uden arbejde skal mærke, hvordan sult tilskynder til at søge jobs.
Dansk Folkeparti taler demagogisk om at sikre det danske velfærdssamfund, men har været med til hele svineriet i alle årene.
Efter 10 år med V-regeringer kom en SR(SF)-regering med støtte fra Enhedslisten til – og den fortsatte blå bloks politik. Den gennemførte tilmed en stribe nye reaktionære reformer hurtigere end de blå.
For et syns skyld måtte den også sætte et par positive aftryk, der skulle vise dens demokratiske sindelag og samfundssind.   De er med nogle pennestrøg vasket væk af V(DF) på et par måneder.
I ’opposition’ har S og R haft travlt med at søge ’brede’ forlig med blå blok. For er der nogen, der står sammen i danske politik, når det kommer til stykket, er det ’rød’ og blå blok.

Sammen om reaktionære nyliberale nedskæringsreformer, sammen om krigspolitikken og indkøb af nye kampfly til mere end 30 milliarder, sammen om EU-politikken.

Sammen om at slagte resterne af hvad det kortlivede danske kapitalistiske velfærdssamfund. 15 års blå politik med ’rød’ bistand har lagt det i ruiner.
Regering og ’opposition’ er også gået sammen om en folkeafstemning den 3. december for at fjerne det danske retsforbehold.  Den skal erstattes af en ’tilvalgsordning’, der betyder mere EU.
De lyver, så det driver. Ligesom de gjorde ved euro-afstemningen for 15 år siden. Tro dem ikke!  Faren består ikke i at Danmark lukkes ude. Faren består i mere EU og i at overlade retspolitikken til EU-staten. De danske undtagelser skal væk, så ’rød’ og blå blok kan sikre ’fuldt dansk medlemskab’ af Europas Forende Stater, som ifølge kansler Merkel og EU-toppen skal være på plads i 2025.
Men vi kan stoppe dem og sætte den reaktionære og asociale politik på porten. Vi kan sige Nej til mere union!

Arbejderne og det store flertal har brug for en helt anden politik – og for et folkeligt og revolutionært alternativ til både blå og ’rød’ blok.

Stop den sorte finanslov! Stop nedskæringspolitikken og skattelettelser til  de rige!
Stop indkøbene af nye kampfly! Stop danske krigsdeltagelse NU!
Bevar retsforbeholdet – Nej til tilvalg og mere EU!

Udtalelsen i pdf
Udtalelsen i doc

Back To Top