Skip to content

Stop overklassepolitikken: Skrot fattigdomsreformerne!

VLAK-regeringen fører klassepolitik. Overklassepolitik. Med en ny skattereform, finansloven for 2018 og et nyt forsvarsforlig står den på mere militær og politi, mere krig, nye sociale nedskæringer – og flere penge ned i lommen på de rige. Modstanden i befolkningen er massiv. Det har fået en del af fagbevægelsen på banen i initiativet ‘Danmark for velfærd’. Men det er langt fra nok.
nu_er_det_fandme_nok
I disse dage offentliggør VLAK-regeringen deres seneste fattigdomsreformplaner i form af endnu en skattereform til fordel for de rige, en ditto finanslov, forstærket oprustning og militarisering, der lystrer Trumps og USAs krav om markante forøgelser af militærudgifterne – osv. osv.  Listen er endeløs og den bliver stadig længere.
Et flertal af danskerne er klart imod VLAKs fattigdomsskabende klassepolitik. Derfor skal den manipuleres igennem blandt andet ved hjælp af aftaler med Dansk Folkeparti.
Men modstanden er markant – og har blandt andet vist sig ved, at de hårdest reformramte går på gaderne i protest.
Se
Syge og ledige demonstrerer: Sidste uge København – denne uge Struer – næste uge Fredericia – bak op!
Dette folkelige pres  har fået den parlamentariske opposition med Socialdemokratiet i spidsen op på mærkerne –  i håb om svække en miskrediteret regering endnu mere  og måske få et valg, der kan føre til et regeringsskifte. Tilsyneladende er der en levende drøm om at der kan dannes en ny regering af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Når den folkelige vrede og modstand for alvor ulmer,  kan fagbevægelsen ryste sig ud af sin dvaletilstand og forsøge at sætte sig i spidsen for den. Det er sket før.
Nu har en lang række fagforeninger  iværksat initiativet ‘Danmark for velfærd’:
– Vi kan alle fornemme, at mange medlemmer vender sig mod den udvikling, vi aktuelt er vidne til. Vi ser, at uligheden stiger kraftigt, siger Per Olsen, formand for LO i hovedstaden.
Se
Fagbevægelsen går sammen for at genoprette velfærden
Men for at føre en konsekvent kamp, må der også være konsekvente krav. Det er langt fra nok bare at forsøge at stoppe de nye fattigdoms- og nedskæringereformer, som VLAK-regeringen annoncerer. Der er tale om et velfærdsnedbrud over en lang årrække. ‘Velfærdssamfundet’ forsvandt i takt med Danmarks integration i EU og deltagelse i den vestlige krigspolitik, med 2001 som et skelsættende år.
Kravet må simpelthen være: Reformerne skal rulles tilbage, de skal helt væk! Skrot fattigdomsreformerne!
Der skal  ikke lappes på dem, ikke studehandles om dem.
Førtidspensionsreform, kontanthjælpsreform og samtlige andre reformer skal væk – og det samme gælder lovgivning der forgylder de rige på de fattiges bekostning.
Det er ikke et sådant grundlag, fagforeningernes initiativ bygger på, selvom der snakkes om den nødvendige genopretning af velfærd.
I 2006 udviklede der sig en massiv bevægelse mod Fogh og Co.s nyliberale reformpolitik under overskriften ‘Velfærd til alle’ med den række af de unges masseorganisationer i forreste række.
Se
TEMA: VELFÆRD TIL ALLE
Det var en stærk folkelig bevægelse, der var ved at tvinge Fogh i knæ – men den blev stukket i ryggen af Helle Thorning Schmidt og Socialdemratier gennem parlamentariske studehandler, der sikrede den asociale ‘reform’-politiks fortsættelse – ligesom den blev  fortsat og videreført i hendes regeringsperiode.
Det meste af fagbevægelsen var mere interesseret i at støtte Thorning Schmidt og den parlamentariske kamp for en ny regering end i at få stoppet reformerne og vendt dem om.
Noget tyder på, at ‘Danmark for velfærd’ kan være af samme karakter. Den lægger ikke op til en afgørende bred samling af den folkelige modstand.
Det er stærkt betænkeligt, at det fremlægges som en ren faglig aktion. Hvad med de titusinder af reformramte på overførselsindkomster, dagpengemodtagere, syge? Hvad med pensionisterne? Hvad med de unge og deres organisationer?
Skal Løkke og Co. sættes fra bestillingen – og det skal de, og jo før jo bedre – skal der en bred samling af alle folkelige kræfter til med det krav – og ikke med en skjult socialdemokratisk dagsorden.
Og så må kampen føres konsekvent hele vejen igennem, til kapitalens duksedrenge i VLAK er forsvundet.
Se også
Reformramte er gået på barrikaderne – Men hvor er fagbevægelsen?
KPnet 7. august 2017
VLAKs bedrageriske 2025-plan: Massiv oprustning, sociale nedskæringer og grønt lys for de riges skattefiduser
KPnet 31. maj 2017
Pensionsalderen skal ned og ikke op! Massiv folkelig modstand bremser Løkke og Co.
KPnet 23. maj 2017
 
 
APK: Opfordring til modstand: Stop Løkkes nye arbejdsgiverregering
KPnet 3. december 2016
KPnet 31. august 2017

Back To Top