Skip to content

Stop krigsforbryderregeringen!

Udtalelse fra APKs 2. kongres

Anders Fogh og hans regering har lænket Danmark til den amerikanske imperialismes globale imperiebygning og globaliseringen, som gennemføres med militærmagt og et væld af økonomiske, politiske og propagandistiske midler.
Hans regering har samtidig virket for den amerikanske imperialismes interesser under opbygningen af Den europæiske Union, som har sine egne supermagtsambitioner.

Med deltagelsen i besættelsen af Afghanistan og den danske krigserklæring mod Irak og aktive deltagelse i en kriminel krig mod et land, som ikke har udgjort en trussel mod Danmark, har Fogh Rasmussen-regeringen forvandlet Danmark til et aggressorland og til en besættelsesmagt med det formål at sikre de danske monopoler krummerne fra de store røveres plyndringstogter.
Det er det reelle indhold i den danske stats ‘globale engagement’ og ‘internationale fredsbevarende opgaver’: den lille tyvs rakkertjeneste for de store røvere.

APKs 2. kongres konstaterer, at Danmark har en krigsforbryderregering og at et snævert flertal i folketinget stemte for en krigsforbrydelse.
Denne regering, baseret på Venstre, De Konservative og det sorte og om muligt endnu mere krigsgale Dansk Folkeparti, er en af de mest reaktionære regeringer i Europa. Den har mistet sin legitimitet og skal tvinges bort.

Fogh-regeringen sender ikke bare unge danske soldater i krig for olie og andet bytte til gavn for monopolerne – men sender også regningen for krigseventyrerne til arbejderne og den brede befolkning. Foghs krige og ‘internationale engagement’ bliver betalt med sociale nedskæringer, faldende realløn, massearbejdsløshed og generelt forværrede levevilkår for det store flertal.
Særlige mål for den sorte regerings klapjagt og hetz er flygtninge- og indvandrere, bistandsmodtagere, arbejdsløse og andre på overførselsindkomster.

Fogh er i fuld gang med at realisere den reaktionære drøm om ‘mininalstaten’. På få år har han omskabt den danske stat til en minimalstat og en slyngelstat, der tager fra de fattige og med rund hånd giver til de rige.

I stedet for Fogh-regeringens og den parlamentariske oppositions imperialistiske og nyliberale politik sætter arbejderklassen og det store flertal sit eget kampprogram mod imperialisme, krig, krise og reaktion:

Fredspolitik i stedet for røverkrig:
Boliger og velfærd i stedet for raketter! Uddannelse og bøger i stedet for bomber!
Ikke en mand og ikke en øre til den imperialistiske krig!
Ud af NATO! Nej til missilskjold!
Luk Thule-basen! USA ud af Grønland!
Ud af Den europæiske Union! Nej til ‘Europas Forende Stater’.

Social oprustning! Militær nedrustning!
Stop for sociale nedskæringer, privatiseringer og udliciteringer til fordel for monopolerne!
Stop massearbejdsløsheden – skab nye jobs!
Genopret og udbyg de sociale ydelser, de arbejdsløses og bistandsmodtagernes rettigheder, udbyg folkepensionen.
Lad de rige betale krisen!

Kommunistisk Politik 9, 2003
Netavisen 24. april 2003

Back To Top