Skip to content

Stop krigen nu! Våbenhvile! Stop med at sende våben og penge til krigen!

Marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa, medlemmer af den Internationale Konference af Partier og Organisationer ML (CIPOML)

Krigen i Ukraine, startet af den russiske imperialisme, intensiveres hvilket øger faren for en langvarig inter-imperialistisk krig. Det kan føre til, at flere og flere lande bliver trukket ind i den. Rusland samt USA/NATO og EU taler om en mulig atomkrig. Denne krig, der næres af begge sider, udgør en trussel mod alle Europas befolkninger, først og fremmest i Ukraine og Rusland. Titusinder er allerede blevet myrdet for kapitalens interesser og for de imperialistiske magters kamp. Jo længere denne krig varer, jo flere mennesker vil dø, jo mere vil Ukraine blive et område af ruiner, og jo værre vil konsekvenserne være, såsom inflation, recession og fyringer!

Arbejderklassen og folkene i hele Europa lider under konsekvenserne af deres eget borgerskabs aktive deltagelse i denne krig. En krig om genfordeling af imperialistiske indflydelsessfærer, udplyndring af råstofkilder og udbytning af arbejdskraften:

Stigende fattigdom, høj inflation, energikrise og de første tegn på recession. Allerede under pandemien var byrderne blevet flyttet til arbejderklassen og folkene, mens kapitalens profitter steg. Nu presses det arbejdende folk endnu dybere ned.

Samtidig fremmes aggressiv nationalisme, militarisme og fascisme af den herskende klasse i forsøg på at splitte arbejderklassen og folket. Begge sider ønsker, at befolkningerne frivilligt følger deres krigsplaner. Men vores søstre og brødre i andre lande er ikke vores fjender. Vores fjende er den herskende klasse, og vi er nødt til at kæmpe imod den i vores eget land!

I dag vokser modstanden mod den reaktionære krig i vores lande, og afvisningen vokser internationalt. Det er mere og mere nødvendigt at udtrykke denne modstand på arbejdspladserne, i gaderne og opbygge en forenet folkefront mod krigen og krigens konsekvenser!

Frem for at blive kanonføde i denne imperialistiske krig må vi kæmpe for vores egen klasses interesser:

Stigende lønninger og pensioner!
Ingen fyringer! Ingen undertrykkelse af arbejdernes rettigheder!
Vi betaler ikke deres krig! De rige og arbejdsgiverne skal betale!
Penge til sundhed og uddannelse – ikke til krig og oprustning!

Solidaritet med ukrainere betyder stop krigen i Ukraine.

Vi udtrykker vores internationale solidaritet med befolkningen i Ukraine og Rusland, som er imod denne krig.

Vi udtrykker vores internationale solidaritet med arbejderklassen i Europa og resten af verden.

Stop krigen nu! Våbenhvile! Slut med at sende våben og krigsfinansiering!
Vores lande ud af NATO, NATO og Rusland ud af Ukraine!

Oktober 2022

Organisation for gendannelse af Tysklands Kommunistiske Arbejderparti –   Arbeit Zukunft;
Arbejderpartiet Kommunisterne; APK Danmark;
Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti – PCOF;
Kommunistiske platform for skabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti i Italien;
Kommunistisk Platform (KPml) i Norge;
Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister) PCE (m-l); Arbejderpartiet – EMEP, Tyrkiet;
Albaniens kommunistiske parti;
Bevægelsen for genopbygning af Grækenlands kommunistiske parti 1918-1955 (Anxintaxi).

Back To Top