Skip to content

Stop imperialistisk udnyttelse af Covid-19

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK


Det er under skærpede omstændigheder som den globale Covid-19 pandemi, at imperialisternes egentlige væsen viser sig tydeligt: En nødsituation bruges til et kynisk spil, hvor de stærkeste monopoler og magter er klar til at profitere på andre lande og deres befolkninger. Det handler om profit og magt – før liv. Det handler om den stærkeste bid af verdensmarkeder og verdensherredømme.

Da sygdomsudbruddet med covid-19 ramte Kina, stod USA, og andre stormagter med et ondskabsfuldt smil over læben, mens de håbede at sygdommen på magisk vis ville ramme alle andre end dem selv. Nu da sygdommen har ramt hele verden, er deres dagsorden stadig at bruge situationen til egen vinding.

Stormagterne slås ikke kun mod hinanden, de slås også mod deres egne befolkninger for at få dem til at betale krisens omkostninger. Kapitalens regeringer uanset partifarve har vedtaget den ene mega økonomiske hjælpepakke efter den anden, kapitalismens overlevelse garanteres med arbejderklassens penge. Der er ildevarslende lighedstegn i hele den kapitalistiske verden: Demokratiet afvikles og befolkningen rammes af undtagelsestilstand og udgangsforbud, annullering af overenskomster og arbejderrettigheder.

Imperialisterne søger at udnytte Covid-19 til at optrappe deres militære aggressioner.

USA har forstærket den militære blokade ud for Venezuela og ved grænsen fra Columbia. USA har fremsat trusler, herunder om militær invasion. Optrapning er et led i EU’s og USA’s forsøg på at vælte præsident Nicolás Maduro, og kommer blot få dage efter USA gjorde det klart, at kun hvis den nuværende regering blev erstattet med en USA-loyal marionetregering ville nogle af sanktioner kunne løftes.

Vi fordømmer de aggressive trusler fremsat mod landet og befolkningen i Venezuela.

Vi fordømmer de årelange imperialistiske sanktioner mod Iran og mod alle virksomheder og lande der handler med Iran. Selv nu, hvor Iran var et af de første lande i Mellemøsten til at blive hårdt ramt af covid-19 sygdommen med store konsekvenser for befolkningen, har USA nægtet at mildne sanktionerne. USA fastholder sin destabiliseringspolitik i regionen og dets olieressourcer.

Ligesom vi fordømmer det zionistiske Israels besættelse og blokade af Palæstina.

Værst stillet under sygdomsudbrud som Covid-19 er folk i verdens krigszoner, flygtningelejre, slumbyer, oprindelige folk og i besatte områder. Det er alle de folkeslag og områder på kloden der i forvejen er hårdest ramt af imperialismens udplyndring af befolkninger og ressourcer. Alle de steder der er ramt af sult og nød og mangelsygdomme, hvor der er mangel på sanitet og hospitaler – alt det som de er frarøvet.

Hvor imperialismen har hærget hen over Jorden de sidste mange år, har danske bombefly været med, danske forretningsfolk har udnyttet billig arbejdskraft. Og mens sygdomskrisen raser, fortsætter Mette Frederiksens regering krigsøvelser til den næste konflikt. Det forløgne glansbillede af den danske indsats i verden, er det der burde stoppe NU.

Vi fordømmer alle forsøg på at slå politisk mønt på sygdomskrisen. Stop USA’s, EU’s og andres illegitime sanktioner og blokader.

Vi opfordrer til enhed og international solidaritet blandt verdens folk imod krig og mod imperialismen, vi forsvarer det grundlæggende princip om folkenes selvbestemmelse og ikke-indblanding i landenes indre anliggender.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK – 5. april 2020

Back To Top