Skip to content

Stop den politiske nedskæringsbande! Spræng budgetrammerne!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK


Regeringen lyver, når den siger den laver et velfærdsløft. De fleste af pengene på finansloven til kommunerne og regionerne er allerede brugt én gang. Og oven i det lægges en åben pulje som skal fordeles på børn, ældre, uddannelse, klima, forskning, syge, kultur m.m. Det rækker hverken til det ene eller det andet. Det opfylder på ingen måde befolkningens krav om forbedringer.
Regeringen vil give os tryghed med mere politi, overvågning, oprustning og krigsdeltagelse. Den socialdemokratiske mindretalsregering følger blindt og lydigt EU’s og NATO’s diktater, mens dens støttepartier dukker hovedet.
Vi kræver i stedet social tryghed og sociale rettigheder

  • Tryghed for at kunne gå på pension inden man dør. Pensionsalderen skal ikke kun ned for en lille gruppe af de mest udsatte. Det er hele velfærdsforliget med den indbyggede stigning, der skal væk. De højestlønnede lever 10 år længere end de ufaglærte
  • Tryghed for at få mad også sidst på måneden. Fattigdomsreformerne skal væk. I stedet for skal retten til social og økonomisk tryghed for alle indføres. Lige nu sparker regeringen kontanthjælpsreformen til hjørne og deler engangsbeløb ud til blot 6.000 ud af 60.000 fattige børn
  • Tryghed for at man ikke bliver smidt ud af sin bolig. Det er ghettopakken der skal rives ned og ikke folks hjem. Der skal bygges flere billige almennyttige boliger -ikke flere dyre ejerboliger
  • Tryghed for børns hverdag her og nu. Minimumsnormeringer i daginstitutioner er ikke en fremtidsvision. Der skal tages konkrete beslutninger med tilstrækkelige penge bag til at det hurtigt gennemføres.

Den politiske nedskæringsbande må stoppes. Hvad enten den sidder på Christiansborg, på rådhuse eller regionsbygninger. Kravene fra de mange protester rundt om i hele landet må rettes direkte mod de ansvarlige. Vi må løfte og gå i samlet flok, skabe enhed. Den enkelte bevægelse har sin mærkesag, sine særlige krav, men gensidig solidaritet er nødvendigt. Politikerne vil have at vi skal slås mod hinanden om smulerne på budgetterne – handicappede mod klima, børn mod sundhed. Det er gjort længe nok.

I stedet kræver vi at rammerne for finansloven, de kommunale og regionale budgetter sprænges og kravene indfries

Vedtaget på APKs Landskonference 5.10.2019
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
Læs også:
APK, Arbejderpartiet Kommunisterne´s enhedsplatform
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! – Enhedsplatform for fælles kamp

Back To Top