Skip to content

APK-Fyn: Stop den kyniske lukning af Hjallese Plejecenter – Nok er Nok!

Udtalelse ved APK-Fyn, Arbejderpartiet Kommunisterne

Fotos: Kommunistisk Politik
Odense Kommune har bebudet, at man har tænkt sig at lukke det velfungerende og nyrenoverede Hjallese Plejecenter og tvinge dets plejehjembeboere ud på andre plejehjem senest 1. juli..
Begrundelsen er, at et nyt privatdrevet såkaldt ”Friplejehjem” er på vej.
Friplejehjem med et positivt klingende ord for et ”moderne” plejehjem” indrettet med A og B mennesker, hvor de der har råd kan tilkøbe sig ekstra ydelser og hvor plejehjemmet kan opstille sine egne adgangskriterier – en indretning som passer som fod i hose til udvikling af A og B hold på plejehjemsområdet.
Odense kommune ved rådmanden for området Søren Windel, Konservative beklager indstillingen og taler om at man er ”nødt” til det pga. ”overkapacitet” og “økonomien”.
Anne-Mette Ebensgaard der er socialdemokratisk medlem af Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune er enig og kalder det ”kapacitetstilpasninger”
Det siger man om en plejehjemssektor hvor beboerne, der optages generelt er stadig dårligere. Hvor ældre sammen med deres familier skal kæmpe for at blive visiteret til en plejehjemplads. Historien i Helsingør fornylig hvor en blind svagtgående 92-årig blev afvist pga. det krævede at han havde brug for mere end 8 gange hjemmepleje daglig vækker til eftertanke.  Ældresagen vurderede det slet ikke er usædvanligt, men udtryk for en tendens på landsplan med alt for få plejehjemspladser.
Nedlæggelsen af Hjallese Plejecenter vil samtidig ske på et tidspunkt, hvor vi står overfor en hastig udvikling, med stadig flere og flere ældre, herunder demente.
Der er ekstra god grund til at kigge Odense Kommunes visitationskriterier efter i sømmene.
De ældre har ret til en værdig alderdom uden at blive kostet rundt som brikker i privatiserings- og nedskæringspolitikernes syge besparelser.
Kravet må lyde til Odense byrådspolitikere ved byrådsmødet onsdag d. 23. januar hvor nedlæggelsen er til endelig afgørelse.
Stop lukningen! – Fingrene væk fra Hjallese Plejecenter!


APK-FYN, Arbejderpartiet Kommunisterne
Odense d. 15. januar 2019

Læs også:
Bevar Hjallese Plejecenter I Odense – Skrivunder.net
Sosu på lukningstruet plejecenter: Beboere græder … – Fagbladet FOA

Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 16. januar 2019

 

Back To Top