Skip to content

Støtte til arbejdernes strejker for højere lønninger

Marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa, medlemmer af den Internationale Konference af Partier og Organisationer ML (CIPOML)

En bølge af strejker er under udvikling i flere lande i Europa. De har kravene om højere lønninger til fælles.

I Storbritannien, Belgien, Italien, Tyrkiet, Frankrig… Hundredvis af strejker finder sted i alle typer virksomheder. Disse strejker, deres krav og deres klassekarakter inspirerer arbejderne, fagforeningsfolkene og befolkningerne i de europæiske lande.

Arbejderne nægter at lade deres lønninger bliver mindre værd på grund af de høje inflationsrater, især de stigende priser på mad, energi, varme, boliger, transport … De strejkende, mænd og kvinder, kæmper for reelle lønstigninger, der i det mindste dækker inflationen. Disse strejker for højere lønninger er i dag kernen i klassekampen, kampen mellem arbejde og kapital.

De høje profitter, især monopolerne på energi, transport, fødevarer, våben og banker, fordømmes i vid udstrækning. De viser det kapitalistiske imperialistiske systems natur, hvilket betyder merudbytning, fattigdom for folkene og krig. Ved at strejke for højere lønninger forsvarer arbejderne ikke kun deres vitale rettigheder, men forsvarer også hele folkets interesser. De udtrykker også, at brede dele af arbejderne nægter at betale konsekvenserne af den imperialistiske krig i Ukraine.

Vi støtter disse strejker og opfordrer til, at de udvides til alle sektorer i alle lande.

Vi støtter arbejdernes konkrete kamp i Frankrig, med generalstrejke den 18. oktober, for højere lønninger til alle arbejdere.

Vi opfordrer til, at man nationalt og internationalt udvikler solidariteten med de nuværende strejkebevægelser og alle disse, der uundgåeligt vil udvikle sig.

Oktober 2022

Marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa, medlemmer af den Internationale Konference af Partier og Organisationer ML (CIPOML)

Organisation for gendannelse af Tysklands Kommunistiske Arbejderparti – Arbeit Zukunft;
Arbejderpartiet Kommunisterne; APK Danmark;
Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti – PCOF;
Kommunistiske platform for skabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti i Italien;
Kommunistisk Platform (KPml) i Norge;
Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister) PCE (m-l); Arbejderpartiet – EMEP, Tyrkiet.
Albaniens kommunistiske parti
Bevægelsen for genopbygning af Grækenlands kommunistiske parti 1918-1955 (Anxintaxi)

 

Back To Top