Skip to content

STØT den røde netavis! STØT KPnet!

KPnet udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne og Foreningen Oktober. Målet er at være arbejdernes, ungdommens, kvindernes revolutionære stemme. Så vær med til at udbrede netavisen, fortæl om avisen og inviter venner og arbejdskammerater på facebook og andre steder til at læse og aktivt bruge KPnet. Og – hjælp os kæmpe gerne med et økonomisk bidrag. Vi er taknemmelige for ethvert beløb.

Skriv: kpnet
Mobilpay 89496
Bankkonto 1551-4739142563

Kapitalisterne skovler penge ind. Pandemien har været brugt til at sikre monopolkapitalen utallige milliarder, mens det hårdt belastede frontpersonale og den samlede offentlige sektor atter er blevet ladt i stikken. Nok er der uddelt honninghjerter og lejlighedsvise klap på skulderen, men løn og flere varme hænder er det ikke blevet til.

Mens kapitalen får foræret milliardbeløb, er der intet ekstra til omsorg for syge og kontanthjælpsmodtagere, Ikke én af de rigide ødelæggende regler er lempet, selv om denne gruppe rammes hårdt af corona-restriktioner og krisen.

Intet, intet udover småpenge gives til de tusinder i sundhedssektoren, som arbejder i et nedslidt system under elendige arbejdsbetingelser. Intet under at sygeplejerskerne har stemt NEJ til overenskomst, der på ingen måder retter op på forholdene, hverken løn– eller arbejdsmæssigt
Intet gøres for at give sundhedsvæsnet det kæmpe løft, der er brug for. I årtier har forskere advaret om risikoen for en pandemi – kapitalismen har kun bekymret sig om sin profit, samme katastrofale holdning de har til klima og naturen.

Mens alt fokus rettes på corona er den ene arbejder- og borgerrettighed sat ud af kraft. Ghettoloven buldrer frem mod de første nedrivninger af folks gode almene hjem. Uddannelserne er udsat for voldsomme besparelser.

Milliarderne ruller uantastet videre til den enorme oprustning, der er i gang. Købet af kampflyene roses ublu for at give snesevis af danske arbejdspladser. Men kunne de mere end 100 milliarden til flyene ikke have givet meget mere velfærd, mange flere varme hænder og arbejdspladser?

Og så er der jo også EU, der mere eller mindre skjult tager store skridt ind i en mere føderal Unionsstat bl.a. gennem den økonomiske binding af medlemslandene. Et nyt BREXIT skal forhindres.
Læs om det i KPnet. Gå med i protester og aktioner. Skriv til KPnet og giv info videre.

Borgerskabet og dets stat blæser deres historier og analyser ud over os gennem alle kanaler, for at forhindre vi selv drager konsekvensen af det, vi oplever med vores egne øjne.
Der er brændende brug for en stærk modbevægelse. Der er brug for at afsløre og afdække kapitalens rænkespil. Der er brug for viden og argumenter og forslag til handling. Og – det er det – KPnet kan og skal. Bringe klassekampens dyrekøbte erfaringer videre til styrkelse af den kæmpende bevægelse
KPnet er åben for kæmpende arbejdere, unge, de folkelige bevægelser – så skriv til KPnet.

KPnet eller APK har ingen illusioner om at pynte på kapitalismen og rette de værste ting med små reformer. Skal vi nå til en fremtid hvor vi alle kan ånde og leve er der kun den revolutionære vej – tværs igennem lov til sejr for socialismen.

Nu er det nok – den revolutionære modstand mod krisen og kapitalismen skal opbygges og styrkes nu!

Læs også
Opfordring til alle læsere: Hjælp KPnet med at komme ud til flere!

Back To Top