Skip to content

Støt de offentligt ansattes krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold – Gør strejke og kampskridt effektive!

Udtalelse om de offentlige overenskomstforhandlinger 2018
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
Der er nu udtaget strejkevarsler på alle offentlige områder: staten, regionerne og kommunerne efter OK-forhandlingerne er brudt sammen.
De offentlige arbejdsgivere har sigtet mod konflikt og har meddelt, at de vil gennemføre en massiv lockout med det formål at tømme strejkekasserne og tvinge de ansatte i knæ. De har – ligesom under lærerlockouten – regeringen og et folketingsflertal i ryggen.

Foto fra lærerlockouten i 2013, hvor et lovindgreb afsluttede konflikten – og knock-out’ede den berømmede danske model
Det er et afgørende øjeblik i kampen mod nedskæringerne i den offentlige sektor, mod forringelserne for de offentligt ansatte og mod slagtningen af ‘velfærdssamfundet’.

Overenskomstforhandlingerne har været fulgt af en massiv mediekampagne fra regeringen, med en strøm af løgne og uforskammede bemærkninger om ‘lønfest’ og angreb på ‘manglende forhandlingsvilje’.
De rimelige krav fra de offentligt ansatte om ordentlige løn og arbejdsforhold er end ikke kommet til seriøse forhandlinger. Arbejdsgiverne afviser al tale om nedsat arbejdstid og er gået på jagt efter den betalte frokostpause. De afviser at lave en regulær aftale med lærerne om arbejdstiden, som blev dikteret ved lov efter den brutale lockout i 2013 under Thorning-regeringen. Løkke og Co. fortsætter og udvider den.
Spørgsmålet om ligeløn tager de offentlige arbejdsgivere slet ikke alvorligt. Den manglende ligeløn i Danmark betyder, at de udprægede kvindefag – der bl.a. er de varme hænder i den offentlige sektor – er markant dårligere lønnet end sammenlignelige grupper på det øvrige arbejdsmarked. Der er også tale om et reelt og systemisk lønefterslæb der slet ikke kan rettes med et par procent. For nogle grupper handler det om flere tusinde kroner om måneden.
Det er beskæmmende at der endnu ikke er kommet reel ligeløn. Det er fuldstændig udemokratisk, at kvinder og mænd ikke har samme økonomiske rettigheder.
Arbejdsgivernes angreb på betalt frokostpause, faste arbejdstider, seniordage mm skal skydes effektivt ned!
De nye angreb på de offentligt ansatte står ikke alene. Den offentlige sektor har længe været under belejring hele vejen rundt, fra skiftende regeringer, som følger og gennemfører EU’s diktater.
For det første det konstante krav om udliciteringer og udsalg af offentlige virksomheder til private, og opbygning af de offentlige arbejdspladser efter privatkapitalistisk model.
For det andet et konstant krav om nedskæringer og reducering af den offentlige service.
For det tredje er hele den offentlige sektor blevet centraliseret og udsat for utallige strukturreformer og digitaliseringsprojekter, der har skabt stor afstand mellem den og befolkningen.
For det fjerde er der sket et skift i fokus på løsning af opgaverne i retning af rigid kontrol og straf, registreringer, indberetninger, bureaukratisering osv.
Overklasseregeringen har gjort jagt på fattige og på almindelige lønarbejdere til sin mærkesag – sammen med omfordeling til gavn for de rige gennem skatter og på mange andre måder. Mange års nyliberal reformpolitik – med LO- og fagtoppen som medvidere og implicerede – har undergravet både den offentlige sektor som helhed og de ansattes stilling.
Nu stopper de riges jubelfest – nu skal tingene vendes den anden vej. En ny nederlagsoverenskomst fra fagtoppens side er ikke acceptabel. En konflikt skal gøres effektiv fra start – og må støttes også af privatansatte og folk, der ikke er i konflikt. Det er en kamp, der vedrører alle, en kamp for fremtiden
Stop afviklingen af den offentlige sektor! Drej kursen om!
Støt de offentligt ansattes krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold
Arbejderpartiet Kommunisterne
Centralkomiteen
Se også
Sophie Løhde barsler med stor ny sort reform af den offentlige sektor
Af Dorte Grenaa, KPnet 25. januar 2018
Overenskomst for private og offentligt ansatte: NOK ER NOK!
KPnet 18. december 2017
OK18: Offentligt ansattes arbejdstid skal øges med 2,5 time om ugen
KPnet 10. november 2017
Aftalt spil: Folketingsindgreb mod lærerne
KPnet 25. april 2013

 
KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK
Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK
 

KPnet 3. marts 2017

 

Back To Top