Skip to content

Stiftelseserklæring fra APK’s stiftende kongres

Vi har stiftet Arbejderpartiet Kommunisterne.

Vi er fast besluttede på at opbygge partiet til at blive det kommunistiske parti for det 21. århundrede. Arbejderklassens kommunistiske parti. Det socialistiske Danmarks kommunistiske parti.

Vi har den danske arbejderklasses traditioner for at skabe stærke revolutionære partier med os – fra Frederik Dreiers signal til at stifte et klasseparti for 150 år siden over det revolutionære socialdemokrati, det revolutionære DKP og den marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse fra 60erne og frem. Vi har erfaringerne fra den danske arbejderklasses kampe, fra den spirende arbejderbevægelses første tid i slutningen af det 19. århundrede, til det 20. århundredes kampe mod kapitalistisk udbytning og arbejderfjendske tiltag, besættelsestidens modstand mod den nazityske besættelse og kollaborationspolitikken, til dagens kamp mod NATO og Den europæiske Union, der er på vej mod ‘Europas Forenede Stater’.

Vi er fast besluttet på at skrive et nyt kapitel i denne kamp, på at medvirke til, at de to forrige århundreder bliver de sidste, hvor kapitalmagten får lov til at bestå, hvor en klasse, der udgør en brøkdel af befolkningen, men kontrollerer statsmagten og bruger den til gavn for sine egne interesser, imod det store flertal.
Vi er fast besluttet på, at det 21. århundrede skal blive socialismens århundrede. Århundredet, hvor det socialistiske Danmark, som generationer af kommunister og klassebevidste arbejdere har drømt om og kæmpet for, bliver virkeliggjort. Hvor arbejdernes klasseherredømme afløser kapitalens klasseherredømme. Hvor der for første gang bliver demokrati, det store flertals demokrati. Hvor ingen får lov til at udbyttet og ingen bliver udbyttet. Hvor ingen fremmede magter eller udenlandske kapitalgrupper får lov til at diktere.

Vi afholder denne kongres samtidig med at vi kan fejre 130-årsdagen for Lenins fødsel.
Vi bygger på marxismen-leninismens revolutionære teori – og vi vil anvende den skabende på at løse revolutionens og socialismens problemer i vort land.

Vort parti er en del af den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse, som kæmper overalt i verden og søger at gå i spidsen for arbejdernes og folkenes kamp mod imperialismen og reaktionen – og vi er fast besluttet på at gøre vores pligt overfor kommunisterne og arbejderne verden over.
Vi er fast besluttet på ikke at lade det gå til i opportunisme og revisionisme, men altid holde den revolutionære ånd levende.

Vort århundrede kommer til at se mange store klasseslag.
Vort parti vil altid være at finde på klassekampens barrikader.

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNES STIFTENDE KONGRES

København d. 23. april 2000

Back To Top