Skip to content

Stem NEJ til OK21 forligene!

De indgåede treårige overenskomstforlig for stat, regioner og kommuner er en hån mod de ansatte. De må mødes med protest og et stort NEJ ved urafstemningen.
Der lægges op til en minusoverenskomst, hvor de offentlige ansatte skal takke for ikke at betale lønkroner tilbage. Der er ingen forbedringer på arbejdstid, ansættelsesforhold. Stress og tilsidesættelse af faglighed og værdighed forsættes. Det er en hån mod de offentlige ansattes daglige store arbejde under Corona. Et spark som tak for indsatsen.

Den offentlige sektor skal derimod oprustes og de almindelige ansattes forhold respekteres og forbedres. Der skal ansættes langt flere, det er der hårdt brug for. Ansatte skal ikke forsat bare slides ned og smides væk med fyringer. Corona pandemien har med dødelig alvor  vist konsekvenserne af privatiseringer og udsultning af den offentlige sektor. Alligevel forsætter regeringen og de offentlige arbejdsgivere denne katastrofale politik. Konkret skåret ud i pap ved OK21.

Fagtoppens forhandlere er ikke i stand til at levere resultater. De havde på forhånd givet op og accepteret regeringens ramme. De har stillet sig tilfreds med deres gamle lavtløn- og ligeløn puljestrategi som det bedst opnåelige. På trods af at den vil tage over 100 år for at komme i mål. Fagtoppen har råd til at vente – det har de der arbejder i dag ikke.

Kampen for de offentlige ansattes forhold og for en bedre offentlig sektor kan ikke vindes, hvis den lægges i hænderne på en fagtop, der hellere vil samarbejde med arbejdsgiverne end reelt kæmpe for medlemmernes og de ansattes interesser.

Det fagretslige system er indrettet på at sikre et ja. Men det skal ikke forhindre os i at vise, at vi ikke er tilfredse med resultatet og vil have helt andre forhold. Derfor Stem Nej. Være med til at sprede og organisere lokale Stem nej kampagner på tværs af fag og grupper. Giv modstanden mod at blive trampet på en stemme

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
20. februar 2021

Back To Top