Skip to content

Stem NEJ d. 1. juni – NEJ til EU’s militære Union!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Penge til velfærd – ikke til våbenindustrien

De milliarder der skal bruges på EU-militæret går lige i lommerne på våbenindustrien, især i Frankrig og Tyskland. Vi vil have sundheds-og uddannelseskroner ikke kanoner.

Ud af EU – Ud af NATO

Både EUmilitær-Unionen og NATO er væbnede magtapparater, der skal sikre Vestens imperialistiske indflydelsessfærer i konkurrencen om markeder og ressourcer i verden. Arbejdere verden over har ingen interesse i at støtte deres eget borgerskab mod dets imperialistiske konkurrenter. Det ville være en skrue uden ende, altid med en ny krig i vente, krige hvor unge mennesker skal dø for profitinteresser, hvor byer, infrastruktur og dyrkningsmuligheder smadres og lande gøres ubeboelige. Kun kapitalen og våbenindustrien er vindere.

Ingen arbejdere i krig mod andre arbejdere

Overfor dette sætter vi international solidaritet, at ingen arbejder skal føre krig mod andre landes arbejdere.

Vi vil ikke deltage i EU’s militære union eller i EU’s krige og missioner. Uanset om de nok så meget sætter ’fred’ og ’demokrati’ foran deres krige bliver de aldrig fredsskabende. EU’s krige og missioner bliver ført for at sikre europæiske monopoler adgang til ressourcer, adgang til sjældne mineraler, adgang til uran til deres atomkraftværker og atomvåben, som det allerede sker i Afrika. EU har besluttet at udvide sit operationsfelt til hele verden og kan sætte sit militær ind for profitinteresser overalt.

Nej til EU-hæren – Nej til mere EU

EU forbereder lige nu en ændring i EU’s traktater, der vil betyde flertalsafgørelser i forsvars- og sikkerhedspolitikken. Når danske politikere vil ”sidde med ved bordet” drejer det sig kun om at varetage danske kapitalinteresser, at sikre danske monopolers bid af kagen.

Ja-sidens påstand – at EU-militær vil give os demokrati, tryghed og sikkerhed – er løgnagtig. Imperialismens krige kan aldrig blive hverken retfærdige, demokratiske eller fredsskabende. EU-hæren betyder angrebskrig og indblanding i andre landes forhold politisk, økonomisk og militært. EU befinder sig blandt krigsophidserne, ikke på fredens side. Det demonstreres hver dag i Ukraine, hvor EU er med til at holde krigen i gang.

Et EU-militær og EU-politi vil også være det europæiske monopolborgerskabs væbnede magt overfor arbejderklassen i tilfælde af store protestbevægelser, oprør eller revolution i de europæiske lande – eller i andre lande, som EU betragter som deres interesseområde.

NEJ’et kan vindes!

Vi har vundet afstemningen om euroen og om retsforbeholdet – og nu står kampen om at vinde også dette afgørende NEJ til den føderale unionsstat – fuldt udbygget med økonomi, politik og militær.

Ja-siden har pengene, de fleste af de store medier samt statens propagandaapparat. Men de er oppe mod en befolkning, der ikke ønsker mere krig og militarisering, der ikke ønsker mere EU. En ungdom der vil have en fremtid i et samfund med uddannelse, arbejde og boliger. Og en arbejderklasse, der ikke vil sendes i krig mod andre arbejdere.

Fuld tryk på kampagnen – NEJ’et skal vindes!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
18. maj 2022

Back To Top