Skip to content

Spræng rammerne! – For en bedre fremtid!

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Regeringen siger nu, at de vil lave en ambitiøs 10-årsplan med masser af nye reformer. Det lover ikke godt for fremtiden. Hverken for de unge, arbejderklassen, de offentligt ansatte eller de reformramte.

Der skal gøres op med voksende ulighed – men en ny kontanthjælpsreform vil gøre flere fattigere.

Der skal satses på uddannelse – men den fejlslagne folkeskolereform skal ikke ændres.

Der skal satses på grøn fremtid – mens regeringen fører sort klimapolitik.

Der skal uddannes flere – så der skal vedtages et nyt uddannelsesloft.

Der skal skabes flere job – så uligeløn må fortsætte og antallet af offentlige ansatte på gulvet skæres ned.

Der skal skabes større lighed – så ghettoloven skal ikke afskaffes og lavindkomstfamilier smides ud.

Den socialdemokratiske regering fører rendyrket klassepolitik. Uanset hvor mange valgløfter om forandring, så tror vi dem ikke. For deres praksis viser, at de fører arbejdsgiverpolitik til gavn for de rige og overklassen.

Ny fattigdomsreform
Regeringen og dens støttepartier lovede en kontanthjælpsreform. Vi fik en kommission, der nu har talt. Kontanthjælpsloftet afskaffes ikke reelt. Det får bare et andet navn. Børnefattigdommen afskaffes ikke med en fritidscheck. Med udspillet vil mange få mindre, end det de i dag må forsøge at eksistere på.

Politikerne påstår, at den økonomiske ramme for socialpolitikken er fastlåst. Der kan blot omfordeles mellem de fattige. Og så må unge, børnefamilier, syge og flygtninge slås mod hinanden om smulerne. Imens får Dansk Arbejdergiverforening, som skyggeregering, skruet ned for sociale rettigheder og op for at ”man skal gøre sig fortjent” og det ”skal kunne betale sig at arbejde” i de job der ikke er, eller som man er for syg til.

Forsat lav løn og uligeløn
Regeringen og dens støttepartier lovede et opgør med uligeløn og fuld anerkendelse af de offentlige ansatte. Det blev et magert OK-resultat for de fleste, en hån af en mæglingsskitse til dem som stemte nej og en ny sultekrykke til at proppe uligelønnen ned i uden at afskaffe Tjenestemandsreformen. Fagtoppen løber fra deres ansvar med en undskyldning om, at der ikke er flere penge end den ramme som regeringen og arbejdsgiverne har sat.

Men når det gælder milliardstøtte til banker og de store erhvervsvirksomheder, er der pludselig ingen fastlåst økonomisk ramme. Der er ingen diskussion om, hvor pengene skal komme fra, når det gælder ekstra milliardbevilliger på militær oprustning og krigsdeltagelse.

Spræng rammen
Sådan fungerer dagens kapitalistiske klassesamfund. Vi skal ikke acceptere ”den økonomiske ramme”, der betyder at kravene ikke kan opfyldes. Der må siges fra overfor den klassesamarbejdspolitik, der altid ender med at lade arbejderklassen, de unge og fattigste betale, mens de rige forsætter deres aktiefest. Nok er nok – nu kræver vi en hel anden socialpolitik, ligeløn og penge til bedre offentlige omsorg, uddannelse og sundhed.

Vi ikke bare kræver reformer til fordel for dem, som har brug det til fordel for arbejderklassen. Vi må organisere en aktiv kamp nedefra på tværs og mellem alle hvis liv, der ”ikke er råd til” at forbedre i dag. Det må gøres til en politisk kamp, der ikke handler om at få udskiftet nogle på ministertaburetterne, men handler om at skabe en bedre fremtid og revolutionær forandring.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

2.6. 2021

 

Back To Top