Skip to content

Spændende diskussioner i ML-gruppen – og uddeling af løbesedler

Revolution jah! Sagde en ung fyr, da han læste overskriften på vores løbeseddel: For en revolutionær vej ud af krisen. Det var en af APK’s ML-grupper der var på gaden i København.
– Skriv til os, hvis du vil være med i diskussioner eller aktiviteter!

Af Lisbet Bonde, APK København

Knytnæven hævet var hilsenen fra en ung kvinde, da hun hørte hvad vi delte ud.
Det var ikke funktionærerne vi mødte på Vesterport Station, der var tyndet ud i den normale travlhed, hvor mange arbejder hjemme. Men arbejdsfolk, håndværkere og andre skulle hjem fra arbejde. Og mange unge kom forbi.
Da først vi selv havde varmet op og fundet slagord frem: Nu skal der gøres noget for de arbejdsløse og sygeplejerskerne – ikke flere pakker til de rige – begyndte de positive reaktioner, og der blev taget imod løbesedler. Tilråb som ENIG, JA – HØRT.
Det var en af Københavns ML-grupper, der var ude at dele den nye løbeseddel fra APK ud.
På bagsiden var en flot annonce for fyraftensmødet om fagbevægelsen, som blev holdt dagen efter.

Klik og forstør

Diskussion om revolutionen og en del om boligpolitik under socialismen
På ML-gruppens seneste møde, som vi i øjeblikket oftest holder som skypemøde, diskuterede vi ud fra en stor artikel om revolutionen i dag i Danmark, som har været bragt på kpnet.
Forskellige af deltagerne havde lavet super gode indlæg til start af diskussionen om hvert spørgsmål, vi havde sat på dagsordenen.
Bl.a. Hvilke unikke udfordringer og løsninger står vores generation(er) overfor i den konkrete organisering af revolutionen?
Hvor vi bl.a. kom ind på de udbredte og store illusioner der er i Danmark om det parlamentariske system, som er en hæmsko for udviklingen af revolutionær energi.
Det samme kan siges om det velnærede, store lag af arbejderaristokrater, der er i toppen af fagbevægelsen.
Et andet spørgsmål lød sådan: I afsnittet om revolutionens demokratiske strukturer står der, at ”staten i socialismen vil i høj grad udgøres af de erfaringer som arbejderklassen selv opbygger” (allerede under kapitalismen). Diskuter hvilke organiseringer af den art, vi har set i Danmark, og hvilke der har det potentiale i Danmark i dag.
Vi talte om fagoppositionsgrupper, lokale aktive fagforeninger og klubber, strejkestøttearbejde osv.
Og så kom vi ind på almene boligers beboergrupper, nabokvarters-samarbejde, landsbyforeninger.
Og nødvendigheden af meget mere alment boligbyggeri. At det er en kapitalistisk påvirkning, der tilsiger at eje sit eget er bedst. En undertrykkende idelogi, der gælder mange ting i dag, ikke blot boligen.
Hvor det er særligt i dag, at så mange bor i hus (oftest ejet af banken) diskuterede vi boligspørgsmålet under socialismen.
De rigestes palæer, godser og erhvervsejendomme skal eksproprieres.
Al bankspekulation bliver sat ud af kraft.
Almindelige mennesker kan beholde deres huse – uden frygt for morgendagens konkurser og rentestigninger. På længere sigt kan det være staten, der går ind og køber og ejer den jord, huset er bygget på, altså selve grunden. Som det f.eks. er i Haveforeninger, hvor kommunen ejer jorden.
Men nu er vi langt inde i den diskussion, der til den tid skal foregå i arbejderklassen og hele befolkningen. En ud af mange vigtige diskussioner under udformningen af socialisme i Danmark.
Udflugter
ML-grupperne har også arrangeret mange udflugter, vi har været både i Sverige, Helsingør, Det nye Frihedsmuseum og biografen flere gange. Altid fulgt af heftig debat over en tår kaffe/øl.
Næste udflugt er en vandretur i det nye havneområde ved Nordhavn med efterfølgende kaffe på en udendørscafe – det kan vi gennemføre på trods af corona.
I København har vi også gang i en ungdomsstudiekreds om marxisme-leninisme.
Får du lyst til at være med i vores diskussioner, så skriv til info@oktobernet.dk. Eller ring 50559930.

Back To Top