Skip to content

Solidaritetshilsen til Arbejderpartiet Kommunisternes 3. kongres fra IKMLPO

Kammerater, delegerede og gæster til APK´s kongres!

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer IKMLPO sender en militant solidarisk hilsen til jeres vigtige kongres.

Vi ønsker, at afholdelsen af denne vores klassefællers og broderpartis kongres bliver vellykket, og at den vil tage nye skridt i udviklingen af strategien og taktikken for arbejderklassens og alle arbejdendes sejr i Danmark.

Denne kongres vil få stor betydning, ikke mindst for jer i Danmark, med hensyn til, at arbejderklassen kan opnå større politisk enhed og kan svare igen på de imperialistiske monopolers, på USA’s, EU’s og andres angreb, som tager sigte på at tilintetgøre alle arbejderes historiske erobringer.

Imperialisternes største ønske er at opnå størst mulig udbytning. Og for at opfylde dette er de parat til at gennemføre krige, ødelægge økosystemet og slavebinde arbejderne. Men vi er overbeviste om, at det danske folks modstand vil kunne blive stærkere end imperialismens ønsker. Denne modstand er allerede blevet demonstreret ved adskillige enhedsmanifestationer i kampen mod krig og ‘velfærdsbevægelsens’ forsvar af de sociale rettigheder.
Denne bestræbelse vil til slut betyde imperialismens og kapitalismens nederlag og bane vejen for, at vi kan opbygge socialismen og kommunismen i verden.

Vi ønsker for jer, at denne kongres vil videreudvikle partiets faste politisk og ideologiske enhed for at styrke partiets organisatoriske opbygning og dets evne til at rodfæste sig blandt de arbejdende masser i Danmark.

Kommunistiske hilsner

Brasiliens Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR)

Øvre Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti ( PCRV)

Chiles Kommunistiske Parti/Proletarisk Aktion (PC/AP)

Colombias Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (PCdeC/ML)

Den Dominikanske Republiks Kommunistiske Arbejderparti (PCT)

Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti (PCMLE)

Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister) (PCE(m-l))

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti (PCOF)

Mexicos Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (PCM/ML)

Tunesiens Kommunistiske Arbejderparti (PCOT)

Tyrkiets Revolutionære Kommunistiske Parti (TDKP)

Tysklands Kommunistiske Parti (KPD )

Brasilien, november 2006

Back To Top