Skip to content

Solidaritet og støtte til vores broderparti i Marokko

Af CIPOML, Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og Organisationer

Vores broderparti i Marokko, “Democratic Way”, har været udsat for en optrapning af undertrykkelsen af sine aktivister i forskellige folkelige bevægelser og aktiviteter. Flere af dem står over for retssager, suspensioner og udelukkelse fra arbejdspladser. Der er ingen tvivl om, at dette angreb, som har stået på i mange år, finder sted i forbindelse med partiets principfaste holdninger til forskellige lokale, arabiske og internationale spørgsmål, hvoraf det sidste er dets holdning til det marokkanske regimes officielle anerkendelse af den zionistiske stat Israel.

Vi, de partier og organisationer, der er tilknyttet Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer:

– Fordømmer den forbuds- og undertrykkelsespolitik, som det marokkanske autoritære regime fører mod vores kammerater og mod alle de kræfter, der er imod tyranni, underkastelse og korruption.

– Vi gentager vores støtte til vores broderparti, “Democratic Way”, i dets konstante kamp for et nyt, demokratisk, progressivt og retfærdigt Marokko og til dets uomtvistelige ret til at afholde sin femte nationalkongres uden nogen form for chikane eller pres.

– Vi hylder det marokkanske folks heltemodige holdninger og dets kampstyrker, blandt hvilke ”Democratic Way” skiller sig ud, hvis medlemmer ikke tøver med at deltage i fortroppen i alle klasse- og politiske kampe og bringe ofre uden frygt eller tøven.

– Vi opfordrer alle de revolutionære og progressive kræfter i verden til at støtte vores broderparti samt alle frihedskræfterne og hele det marokkanske folk i deres retfærdige kamp for retfærdighed, frihed og socialisme. 

Koordinationsudvalget i CIPOML
Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og OrganisationerKoordinationsudvalget i CIPOML
Januar 2022

Back To Top